Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér

31.10.2018 | 08:44 | Richard | Richard

Kandidáti na primátora mesta Poprad, aký je Váš názor na slobodný a otvorený softvér? Poznáte ho? Používate ho? Dal by sa použiť v správe mesta?


Voľby primátora v meste Poprad v roku 2018


Kandidáti - aký je Váš postoj k slobodnému a otvorenému softvéru?


Prológ

Úlohou tohto malého prieskumu bolo zistiť, aký je vzťah kandidátov na primátora mesta Poprad, o voľbe ktorého sa bude rozhodovať v novembri tohto roku k slobodnému a otvorenému softvéru. Zistiť nielen, či vôbec tento pojem poznajú, ale či aj takýto softvér používajú, alebo vnímajú jeho výhody.


Čo je to slobodný softvér?

Čitateľom linuxos.sk by bolo zbytočné tento pojem vysvetľovať. Zjednodušene môžeme povedať, že sa jedná o softvér, ktorý umožňuje jeho užívateľom byť slobodní. Nejedná sa o stránku financií; aj slobodný softvér môže mať (a má) komerčné využitie.
Richard M. Stallman, duchovný otec slobodného softvéru, autor mnohých kľúčových programov, definuje ako slobodný softvér ten, ktorý spĺňa tieto štyri základné slobody:
0. sloboda spúšťať a používať program,
1. sloboda študovať fungovanie programu a vykonávať v ňom zmeny,
2. sloboda šírenia kópií programu,
3. sloboda šírenia svojich zmien v programe.


Čo je to otvorený softvér?

V skratke - je to softvér, ktorého zdrojové kódy sú voľne dostupné a teda umožňujú ich štúdium, zmenu a vylepšenia.
Takže by sa mohlo zdať, že otvorený a slobodný softvér sú synonymá, no nie je tomu tak.
Richard M. Stallman vysvetľuje: "Tieto dva pojmy popisujú takmer rovnakú kategóriu softvéru, ale predstavujú názory založené na zásadne odlišných hodnotách. Open source je metodológia vývoja; slobodný softvér je sociálnym hnutím." Medzi otvoreným a slobodným softvérom je teda prienik, ale aj rozdiely. Zvedaný čitateľ si rád prečíta Stallmanov príspevok na webe GNU.org (anglicky).


Načo je dobré používať slobodný a otvorený softvér?

FSF, Free Software Foundation na svojej stránke uvádza: "Používanie slobodného softvéru znamená urobiť politickú a etickú voľbu, ktorá potvrdzuje právo učiť sa a podeliť sa o to, čo sa učíme, s ostatnými. Slobodný softvér sa stal základom vzdelanej a vzdelávacej spoločnosti, v ktorej zdieľame svoje vedomosti takým spôsobom, aby ostatní mohli na nich stavať a užívať ich.
V súčasnosti veľa ľudí používa proprietárny softvér, ktorý popiera používateľov tieto slobody a výhody. Ak urobíme kópiu (softvéru) a odovzdáme ju priateľovi, ak sa pokúsime zistiť, ako program funguje, ak použijeme kópiu na viac ako jednom z našich vlastných počítačov v našom vlastnom dome, mohli by nás chytiť a pokutovať alebo dať väzenia. To je to, čo je v licenčnej zmluve, ktorú akceptujete pri používaní proprietárneho softvéru.
Spoločnosti, ktoré sú za proprietárnym softvérom, často špehujú vašu činnosť a obmedzujú vaše zdieľanie s ostatnými. A pretože naše počítače riadia veľa našich osobných informácií a denných aktivít, proprietárny softvér predstavuje neprijateľné nebezpečenstvo pre slobodnú spoločnosť."


Aké otázky som položil kandidátom?

Bolo to týchto osem:

Dobrý deň,

 v súvislosťou s Vašou kandidatúrou na primátora mesta Poprad si Vás 
 dovoľujem osloviť s otázkami (s viacerými, združenými do 8 oblastí), ktoré 
 pomôžu nielen mne s rozhodovaním pri voľbách.
 
 V roku 2017 Európska komisia v "Tallinskom vyhlásení o e-Govermente" 
 objasnila víziu implementácie open-source (ktorý stavia v mnohých 
 prípadoch na slobodnom softvére, knižniciach, atď.) v softvérových 
 riešeniach pri správe štátnych inštitúcií.
 
 Dovoľujem si opýtať sa Vás, či a ako zahrňujete myšlienky otvoreného a 
 slobodného softvéru pri správe mesta vo svojich víziách.
 
 Kvôli zjednodušeniu budem zlučovať slobodný (z hľadiska licencie, 
 filozofie; nie ceny) a otvorený softvér do jedného pojmu.
 
 
 Otázka č. 0:
 
 Poznáte pojem slobodný softvér (nie "slobodný" v zmysle jeho ceny, ale 
 "slobodný" v zmysle jeho licencie)?
 Používate nejaký takýto softvér?
 
 
 Otázka č. 1:
 
 Ako plánujete uplatniť slobodný softvér v riadení mesta, správe jeho 
 majetku?
 Máte záujem o využívanie slobodného softvéru?
 
 
 Otázka č. 2:
 
 Plánujete prehodnotiť súčasné zmluvy s dodávateľmi softvérových riešení?
 
 
 Otázka č. 3:
 
 Aký Váš postoj k SmartCity?
 Ako vnímate správnosť monitorovania pohybu ľudí?
 Ako budete dohliadať na otvorené a transparentné nakladanie so 
 zozbieranými údajmi?
 
 
 Otázka č. 4:
 
 Ako vnímate fakt, že na školách sa uprednostňuje uzavretý komerčný 
 softvér? Čo je podľa Vás lepšie - ak sú absolventi zruční v konkrétnom 
 softvéri (hoci povedzme s väčšou šancou, že práve ten konkrétny budú 
 použivať v budúcej práci), alebo ak majú čo najširšie vedomosti a 
 zručnosti?
 
 
 Otázka č. 5:
 
 Myslíte si, že veľké softvérové spoločnosti predávajúce proprietárny 
 softvér, majú zásadný vplyv na rozhodovanie, aký typ softvéru sa používa 
 vo verejnej správe či v škole?
 
 
 Otázka č. 6:
 
 Podporili by ste organizovanie besied, školení ohľadom slobodného 
 softvéru?
 
 
 Otázka č. 7:
 
 Súhlasíte so zverejnením Vašich odpovedí na portáli o slobodnom softvéri 
 alebo blogu?

Kandidáti, odkazy na ich profilové weby a ich odpovede

Tento zoznam je usporiadaný podľa doručenia odpovedí e-mailom. Žiaden kandidát nie je zvýhodňovaný, či už svojou pozíciou, alebo inak.
Pôvodne som zamýšľal pri každom uverejniť malý profil, alebo môj subjektívny opis, ale pri väčšine by som len citoval ich webové stránky.

Pozn.: Budem sa snažiť hodnotiť len odpovede kadidátov a ich vzťah k predmetu prieskumu. Vážený čitateľ vie, že predvolebné sľuby, kampane, protikampane a osočovanie proste patria ku koloritu volieb. Aj keď u väčšiny ľudí práve osobné sympatie rozhodujú o pridelení hlasu, považujem za dôležité posudzovať odpovede kanditátov bez prihliadaní na tento jav.


Alexej Beljajev

Web stránka kandidáta: https://alexejbeljajev.sk/.

Odpoveď p. Beljajeva

Môj názor
Aj keď odpovede neboli na všetky (pod)otázky, je sympatické, že pán Beljajev zvolil úprimný prístup namiesto preposlania skopírovaných definícií z Wikipedie. Základom osobnej slobody je otvorená myseľ iným, novým veciam. Audit a prehodnotenie dodávateľov IT, význam a pochopenie oslobodenia sa od proprietárneho softvéru je nádejou. V prvom rade je to manažér súkromných spoločností a nie politik, čo je veľké pozitívum, pretože kto riadi veľkú súkromnú firmu(y), vidí neefektívnosť v riadení štátnych firiem, správy,...


Peter Dujava

Web stránka kandidáta: https://peterdujava.sk/.

Odpoveď p. Dujavu

Môj názor
Priame odpovede na priame otázky. Pán Dujava ako absolvent gymnaziálneho odboru "Informatika a programovanie" má pochopiteľne najbližšie k IT sektoru. Tiež má zámer vykonať audit, vyjadril podporu otvorenému softvéru, potreby rozmanitosti výučby v IT predmetoch.


František Bednár

Web stránka kandidáta: https://www.facebook.com/frantisek.bednar.528.
Zaujímavý profil kandidáta na Wikipedii: František Bednár (politický väzeň)

Odpoveď p. Bednára

Môj názor
Odpovede pána Bednára sú najviac radikálne, a súčasne najviac potešia oko fanúšika GNU/Linuxu. Jednoznačné uprednostňovanie otvorených riešení, vnímanie otvorených riešení ako cesty k úsporám financií verejnosti, negatívny postoj k uzavretému softvéru na školách - to všetko je veľmi príjemné na čítanie. Pán Bednár, vzhľadom k svojej ťažkej minulosti, vníma slobodu, softvérovú či osobnú, zrejme najcitlivejšie.


Jozef Švagerko

Web stránka kandidáta: https://jozefsvagerkopoprad.sk/.

Odpoveď p. Švagerka

Môj názor
Pán Švagerko vyjadruje určitú skepsu v aplikovaní slobodného či otvoreného softvéru - najmä pre finančné náklady a pre fakt, že už nejaký systém využívajú. Skúsenosti z iných miest dokazujú, že finančné náklady na vybudovanie takéhoto systému, ktoré pochopiteľne sú pri zavádzaní akéhokoľvek systému, majú v dlhodobom horizonte vyššiu efektívnosť, ako proprietárne riešenia; takéto úvahy, odhady a kalkulácie však presahujú rámec tohto blogu. Ďalšie odpovede naznačujú pozitívny prístup, hoci sa vnímanie slobodného softvéru zameriava najmä na finančnú stránku.


Peter Gapa

Web stránka kandidáta: nepodarilo sa mi nájsť, zrejme neexistuje

Odpoveď p. Gapu

Môj názor
Pán Gapa si na pomoc prizval (čo je samozrejme v úplnom poriadku) odborníka z IT oblasti, pána Pajerchina z firmy TECHSOFT (ktorá sa zaoberá o.i. alternatívami voči AutoCADu, web stránka spoločnosti http://www.techsoft.sk/).
V odpovediach najprv "zaváňa" nedôvera, pochybnosť v zmysle, že slobodný softvér nie je dostatočne zaplatený, či nie je odrazom aktuálneho vývoja v tej-ktorej oblasti. Ale súčasne prichádza vyjadrenie, že v preverených oblastiach je dostatočne použiteľný.
Zaujímavá je odpoveď ohľadom výuky za použitia komerčného softvéru v školách. Tu chcem čitateľa upozorniť, že v tomto malom prieskume neexistujú dobré a zlé odpovede, ale že sa jedná o zistenie názoru.
A posledný postreh - súhlas s besedami za účasti zástupcov slobodného i proprietárneho sveta - vyvoláva otázku - mali by sa tieto dva svety porovnávať len optikou financií? Majú ľudia záujem o slobodný softvér aj z iného hľadiska, ako z benefitu, že je (vo väčšine prípadov) zadarmo?


Ostatní kandidáti

Od ostatných kandidátov:

sa mi zatiaľ nepodarilo získať odpovede, ktoré, ak ich obdržím, okamžite zaradím do tohto článku.

P. Marek Budzák sa vzdal kandidatúry.


Epilóg

V prvom rade sa chcem cteným kandidátom poďakovať za poskytnutie svojich názorov, postojov.
Aj keď samozrejme nebolo možné predpokladať, že by sa vyjadrili v úplne negatívnom duchu, veď ostatne ide o voľby a potrebu získania sympatií všetkých voličských skupín, vážim si ich prístup a snahu komunikovať.
Otázka používania slobodného a otvoreného softvéru, podobne ako otázka osobnej slobody vôbec, sa nedá zodpovedať v jednom blogu. Častokrát je to proces uvedomenia trvajúci roky alebo aj celý život. Odpovede kandidátov nám ukázali, že vždy je priestor na diskusiu. Aj v tomto môže mesto Poprad pomôcť, napríklad aj materiálne, zapožičaním priestorov, propagáciou.
Diskusie na takúto tému, a vôbec témy od slobodného cez otvorený k špecializovaným softvérom, prístupom, sa Popradu akosi vyhýbajú. Určite existuje skupina ľudí aj v našom meste, ktorá by o ne mala záujem. Ozvlášť mladí ľudia, u ktorých je najväčšia šanca prijímať nové veci a postupy, by mali mať dostatok informácií, aby mohli urobiť dôležité rozhodnutia.
V dnešnej dobe sú populárne iné témy: cyklochodníky, športoviská a vôbec zdravie človeka. Zabúda sa, že zdravý človek si len so zdravým telom nevystačí. Pocit slobody, bezpečia, anonymity a súkromia je taktiež dôležitý (ak nie dôležitejší). Je čas začať na ňom pracovať i v našom meste.


Spracoval: Richard Fabo (richard ZAV famme BOD sk), 31.10.2018Zdroje

Citované zdrojeČlánok napísaný v GNU Emacs s markdown-mode.

 ,      , 
 /       \ 
((__-^^-,-^^-__)) 
 `-_---' `---_-' 
 `--|o` 'o|--' 
   \ ` / 
   ): :( 
   :o_o: 
    "-" 
   
   G N U
  • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 31.10.2018 | 09:12
   Avatar vxmery Mint 21.3 Cinnamon  Používateľ

   Asi by som začal otázkou č.1 namiesto nuly ale zaujímavá anketa. Vďaka za blog.

   • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 31.10.2018 | 09:21
    Avatar Richard Antix  Používateľ

    Jasné, ale RMS, ako programátor, čísluje od nuly, tak som to chcel ponechať... (ono tých programátorských vtipov, kde sa zoznam (hocičoho) začína od nuly je veľa)...

    • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 31.10.2018 | 09:26
     Avatar Andrej Lacho Debian, CentOS ...  Administrátor

     Spravne, 0 je tiez cislo, nebudme rasisti! :D

     • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 31.10.2018 | 22:26
      Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

      Aj nula je percento

      -- Homer Simpson

      Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
  • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 31.10.2018 | 11:42
   Avatar debian+   Návštevník

   Nemas platny odkaz na "František Bednár (politický väzeň)".

   • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 31.10.2018 | 12:46
    Avatar Richard Antix  Používateľ

    ďakujem, opravené...

  • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 31.10.2018 | 22:43
   Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

   Super ako som čakal. Mirec bonzol čo sa bude diať.

   Dosť veľa čítania a dal som to na ranu.

   Dík moc a po moc, moc dlhom čase som si prečítal politicky ladený blog, ktorý je fakt moc dobrý.

   Dosť mi to pripomenulo môjho kámoša, keď som mu pomáhal s rozbehnutím biznisu pod heslom "odborníci na open source" a dnes predáva tie uzavreté sračky (viď. niektorí kandidáti). Nedávno som mu zavolal, kde som ho chcel nasmerovať na jedného človeka, ktorý sa zahojil na free software aby si vypočul jeho príbeh. Mno vypočul som si sračky, čo má práce a že toto a ono. Ako to chce rozbehnúť a mať viac provízií od uzavretých sračiek a už som si to len vypočul a nemal som slov.

   Ďakujem

   bedňa

   Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
   • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 19.11.2018 | 09:04
    Avatar redhawk75   Používateľ

    keď som mu pomáhal s rozbehnutím biznisu pod heslom "odborníci na open source" a dnes predáva tie uzavreté sračky 

    jaaj to pozname :-) 

    napriklad na istej akademickej pode zacal projekt OSS, na to si ma zavolala prodekanka, sedel tam zastupca nemenovanej firmy a prodekanka zahlasila, ze OSS je nesposobile, s dekanom sa vraj zhodli a dotycny pan ma pozval na skolenie do Tatier.

    tak sa spravila sprava, oddychol som si tyzden v aquaparku, dostal od prodekanky odmenu a podal vypoved.

    nasledne vstupil na 3 roky do este horsej spolocnosti. 

    Odkedy robim v zahranicnej firme (zmluvu mam Belgicku) jedine co ich zaujima je finalny produkt. kupili mi sw a hw podla mojho vyberu a nik sa mi nestara ci mam OSS alebo uzavrety.

  • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 01.11.2018 | 10:58
   Avatar Martin   Návštevník

   Trochu OT. Osobne si myslím, že je obrovský rozdiel medzi politickou a manažérkou funkciou. Veľmi zjednodušene povedané, politik sa zodpovedá (rozhoduje o) zvyšku spolocnosti (voličom) a manažér pár jednotlivcom.

   Politici by mali schopných manažérov využívať ako poradcov a nie aby sa politik stal manažérom.

   Preto považujem manažérsku minulosť skôr za negatívum. Ale to je na oveľa dlhšiu debatu.

   Inak ďakujem autorovi za peknú osobnú iniciatívu a verím, že voličom pomohol s rozhodovaním koho voliť.

  • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 01.11.2018 | 11:01
   Avatar Martin   Návštevník

   Oprava

   ... politikom stal manažér.

  • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 02.11.2018 | 07:48
   Avatar WlaSaTy   Návštevník

   A kto z opýtaných už prosím pekne aj nasadil slobodný softwér, a s ako trvanlivým výsledkom? Vízie a plány sa totižto nemusia zhodovať. A ani nemusia vychádzať zo skúseností. Veľa plánovačom stačí cena, a potom to aj tak dopadne. Nielen v štátnej sfére, ale robia to hlavne obchodníci zo súkromného sektoru. Veď kto iný by to štátu predal.

  • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 03.11.2018 | 00:47
   Avatar meheh   Návštevník

   Pre zaujimavost sa mohlo v clanku uviest aj kto za aku politicku stranu kandiduje. A dufam ze Popradcania nezvolia nejakeho smeraka :D

  • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 15.11.2018 | 17:03
   Avatar debian+   Návštevník

   Zvolený bol Anton Danko, ktorý neodpovedal na otázky.

   • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 15.11.2018 | 19:15
    Avatar WlaSaTy   Návštevník

    Ten Danko, to je rodina toho Danka ktorému stále hľadajú Rigohroznú prácu z Koniferzity?

    • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 18.11.2018 | 08:52
     Avatar Richard Antix  Používateľ

     Nie, je to len zhoda mien.

   • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 18.11.2018 | 08:53
    Avatar Richard Antix  Používateľ

    U ľudí funguje spomienkový optimizmus...

   • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 18.11.2018 | 09:44
    Avatar Livan Manjaro s XFCE  Používateľ

    Takže to znamená, že pre voličov, ako sa aj dalo očakávať, nie je otázka open source prioritou.

    • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 18.11.2018 | 10:58
     Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

     Tak ale dobrého si zvolili.

     Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
    • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 18.11.2018 | 15:06
     Avatar Richard Antix  Používateľ
     ...ako sa aj dalo očakávať...

     Pesimizmus alebo pragmatizmus? Asi oboje. Ale je to tak - bežní ľudia nie sú dostatočne informovaní či vzdelaní o OSS... takže to majú 'na háku'...

     • RE: Kandidáti na primátora mesta Poprad a slobodný/otvorený softvér 19.11.2018 | 09:12
      Avatar Livan Manjaro s XFCE  Používateľ

      Tu by som povedal, že sa jedná skôr o realizmus, ako o pragmatizmus či pesimizmus.