Edge pre Linux - rýchly náhľad

21.10.2020 | 18:48 | Žumpa | bedňa

Dnes vyšiel Microsoft Edge pre Linux, tak vám ho trochu predstavím.

Úvod

Na jednej strane sa užívatelia môžu tešiť, na to, že veľa vecí sa v Chromiume zlepší. Napríklad vyhlásenie že do projektu Chromium poslal Microsoft viac než 1 700 vylepšení znie skvelo.

Vidím, ale aj druhú stranu. Google s neobmedzeným rozpočtom, začína spolupracovať s Microsoftom s neobmedzeným rozpočtom. Toto definitívne zabije všetky slobodné alternatívy z konkurencie. Toto sa proste nedá prebiť a keď sa budú uberať nesprávnym smerom, čo je u Google a Microsoft tutovka, tak sa môžeme tešiť na problémy ktoré nám to prinesie. Samozrejme myslím hlavne slobodu na internete.

Inštalácia

Na úvodnej stránke máme možnosť si stiahnuť Microsoft Edge pre Debian / Ubuntu (.deb) a Fedora / open SUSE (.rpm)

Stiahnutie

Poďakovanie za stiahnutie

Prvé uvítanie

Druhé uvítanie

Štart

Prvá stránka

LinuxOS.sk v MS Edge

Kraken test

Nechal som ho na Edge aj Firefoxe zbehnúť dva krát. Edge:
===============================================
RESULTS (means and 95% confidence intervals)
-----------------------------------------------
Total:            1833.2ms +/- 3.9%
-----------------------------------------------

 ai:             138.8ms +/- 5.2%
  astar:          138.8ms +/- 5.2%

 audio:           523.3ms +/- 6.4%
  beat-detection:      108.0ms +/- 8.9%
  dft:           222.8ms +/- 4.8%
  fft:            82.1ms +/- 17.9%
  oscillator:        110.4ms +/- 20.7%

 imaging:          568.8ms +/- 3.1%
  gaussian-blur:      207.8ms +/- 2.2%
  darkroom:         248.1ms +/- 3.8%
  desaturate:        112.9ms +/- 7.9%

 json:            86.8ms +/- 4.1%
  parse-financial:      56.3ms +/- 6.4%
  stringify-tinderbox:    30.5ms +/- 7.3%

 stanford:          515.5ms +/- 7.1%
  crypto-aes:        124.0ms +/- 10.9%
  crypto-ccm:        159.5ms +/- 9.7%
  crypto-pbkdf2:      160.6ms +/- 12.4%
  crypto-sha256-iterative:  71.4ms +/- 17.8%
Firefox:
===============================================
RESULTS (means and 95% confidence intervals)
-----------------------------------------------
Total:            1744.7ms +/- 3.4%
-----------------------------------------------

 ai:             126.6ms +/- 4.7%
  astar:          126.6ms +/- 4.7%

 audio:           628.3ms +/- 7.2%
  beat-detection:      151.6ms +/- 4.1%
  dft:           251.2ms +/- 13.9%
  fft:           107.9ms +/- 3.7%
  oscillator:        117.6ms +/- 8.8%

 imaging:          439.7ms +/- 2.2%
  gaussian-blur:      135.7ms +/- 5.4%
  darkroom:         181.9ms +/- 1.7%
  desaturate:        122.1ms +/- 11.0%

 json:            124.0ms +/- 9.6%
  parse-financial:      80.5ms +/- 15.8%
  stringify-tinderbox:    43.5ms +/- 6.2%

 stanford:          426.1ms +/- 2.6%
  crypto-aes:        89.3ms +/- 6.5%
  crypto-ccm:        116.1ms +/- 4.7%
  crypto-pbkdf2:      156.9ms +/- 5.8%
  crypto-sha256-iterative:  63.8ms +/- 5.3%

Zhrnutie

Youtube a ďalšie stránky fungujú ako by ste očakávali, čiže veľmi dobre. Heslo od FB som nemal odvahu zadať. Aj pre zlé meno Microsoftu, si určite Edge nájde svojich používateľov. Je to tak dobré, až z toho začínam mať strach. Nsledujúcu časť nechávam v neskrátenom znení, aby ste videli, silu korporátu :) A aby som odstrašil potencionálnych užívateľov :)

LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR SPOLOČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT EDGE

Tieto podmienky si po inštalácii možno takisto zobraziť v prehliadači Microsoft Edge v časti edge://terms.

Tieto licenčné podmienky predstavujú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo jednou z jej afilácií). Vzťahujú sa na uvedený softvér a všetky aktualizácie softvéru spoločnosti Microsoft (ďalej len „softvér“) (s výnimkou rozsahu, v akom sú takéto aktualizácie sprevádzané novými alebo doplňujúcimi podmienkami, pričom v takom prípade sa tieto odlišné podmienky vzťahujú len na novú situáciu a nemenia vaše práva ani práva spoločnosti Microsoft vo vzťahu k tomuto softvéru pred aktualizáciou). AK DODRŽÍTE TIETO LICENČNÉ PODMIENKY, MÁTE NASLEDUJÚCE PRÁVA. PREVZATÍM ALEBO POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI. AK NEMÁTE V ÚMYSLE S NIMI SÚHLASIŤ, NEMÁTE ŽIADNE PRÁVO NA PREVZATIE ANI POUŽÍVANIE SOFTVÉRU A NESMIETE TO UROBIŤ.
1. MICROSOFT EDGE PRE ZARIADENIA S WINDOWSOM
1.1. Licenčné podmienky pre Windows. Vaša inštalácia a používanie softvéru na akejkoľvek platforme Windows sa bude riadiť licenčnými podmienkami pre váš softvér operačného systému Microsoft Windows (ďalej len „licenčné podmienky pre Windows“), na ktorom tento softvér používate. Tieto podmienky sú do tejto zmluvy zahrnuté odkazom. Ak je softvér prevzatý od spoločnosti Microsoft a je označený ako ukážkový, interný, beta, predbežný alebo je inak uvedené, že nejde o konečnú maloobchodnú verziu softvéru, na vaše používanie softvéru sa vzťahujú aj príslušné podmienky v sekcii 1.2. Sekcia 1.3 sa vzťahuje na vaše používanie iných služieb, ktoré vám môžu byť poskytnuté k dispozícii na používanie v rámci vášho používania softvéru.
1.1.1. Aktualizácie. Bez ohľadu na uvedenú sekciu 1.1 vzťahujúcu sa na systémy Windows 7, 8 a 8.1, podmienky príslušných licenčných podmienok Windows či akékoľvek nastavenia lokality Windows Update, čo ste na nakonfigurovali, softvér pravidelne kontroluje aktualizácie a prevzatia a inštaluje ich za vás. Aktualizácie môžete získavať iba od spoločnosti Microsoft alebo z autorizovaných zdrojov. Spoločnosť Microsoft môže vyžadovať aktualizáciu vášho systému, aby vám tieto aktualizácie mohla poskytovať. Prijatím tejto zmluvy súhlasíte s prijímaním takýchto typov automatických aktualizácií bez ďalšieho oznámenia.
1.2. Ukážkové verzie. Spoločnosť Microsoft vám môže ponúknuť ukážkové, interné, beta alebo iné predbežné verzie softvéru (ďalej len „ukážkové verzie“). Ukážkové verzie môžete používať najdlhšie do dátumu uplynutia účinnosti softvéru (ak existuje) a iba, ak budete dodržiavať príslušné licenčné podmienky pre Windows. Ukážkové verzie sú experimentálne, čo znamená, že nemusia fungovať správne a môžu sa v podstatnej miere líšiť od komerčne vydanej verzie. V niektorých prípadoch môžu ukážkové verzie dokonca aj neúmyselne poškodiť vaše zariadenie a spôsobiť jeho nefunkčnosť, prípadne spôsobiť občasné zlyhania, stratu údajov alebo stratu funkčnosti či vymazanie aplikácií. Na účely obnovy si možno budete musieť znova nainštalovať svoje aplikácie, operačný systém alebo znova nainštalovať obraz systému na vaše zariadenie. V niektorých prípadoch je možné, že sa nebudete môcť vrátiť k predchádzajúcej verzii softvéru. Keďže ukážkové verzie môžu obsahovať viac chýb alebo nepresností, pred ich nainštalovaním si treba zariadenie zálohovať. Odporúčame inštalovať ukážkové verzie na nevýrobných zariadeniach, ktoré nie sú kľúčové pre obchodnú činnosť, keďže je pravdepodobnejšie, že sa budú vyskytovať zlyhania, zmeny nastavení a zásad, strata údajov alebo aplikácií, zmeny funkcií a prvkov, automatické zlyhania, aktualizácie či odstránenie ďalších aplikácií z vášho zariadenia bez upozornenia a ďalšie možné problémy. Dôrazne odporúčame, aby ste ukážkové verzie neinštalovali do žiadnych systémov, na ktorými nemáte priamy dohľad alebo o ktoré sa delíte s druhými. Ukážkové verzie sa bez ohľadu na rozporné ustanovenia tejto zmluvy poskytujú, „ako stoja a ležia“ a nie sú prenosné. Inštaláciou ukážkových verzií do zariadenia môže dôjsť k strate platnosti alebo ovplyvneniu záruky na zariadenie a nemusíte mať nárok na technickú podporu od výrobcu zariadenia alebo sieťového operátora (podľa situácie). Spoločnosť Microsoft nemusí poskytovať služby technickej podpory pre ukážkové verzie. Ak poskytnete spoločnosti Microsoft komentáre, návrhy alebo inú odozvu v súvislosti s ukážkovou verziou (ďalej len „odoslané údaje“), udeľujete spoločnosti Microsoft a jej partnerom práva na používanie odoslaných údajov akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel. Nebudete poskytovať odoslané údaje podliehajúce licencii, v rámci ktorej musí spoločnosť Microsoft poskytnúť tretím stranám licenciu k softvéru alebo dokumentácii spoločnosti, pretože tieto už zahŕňajú aj odoslané údaje. Uvedené práva zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. Spoločnosť Microsoft smie kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez upozornenia zmeniť alebo ukončiť ukážkové verzie alebo ukončiť váš prístup k nim. Ak chcete prestať používať ukážkové verzie, môžete ich kedykoľvek odinštalovať a vymazať všetky ich kópie.
1.2.1. Získavanie údajov pre ukážkové verzie. Ukážkové verzie môžu podliehať absentujúcim, obmedzeným alebo iným štandardom zabezpečenia, ochrany osobných údajov, prístupu, dostupnosti a spoľahlivosti, než aké sa vzťahujú na komerčne poskytované služby a softvér. Pri ukážkových verziách, na ktoré sa vzťahuje sekcia 1.2, nemusia nastavenia ochrany údajov a funkcií fungovať tak, ako sa zamýšľa, a ukážkové verzie nemusia fungovať s ďalšími nastaveniami ochrany osobných údajov Windows vrátane nastavení diagnostických údajov pre Windows 10. Údaje získané z vášho používania ukážkových verzií vrátane diagnostických či technických údajov a údajov z hlásenia chýb, výpisov pri zlyhaní a ďalších súvisiacich údajov z vašich zariadení so spustenými ukážkovými verziami možno používať, uchovávať, spracúvať a analyzovať, aby bol Windows a ukážkové verzie aktuálny, zabezpečený a fungoval správne. Takisto nám pomáhajú zlepšovať výrobky a služby spoločnosti Microsoft a možno ich používať na akýkoľvek ďalší účel uvedený vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Ak vypnete získavanie údajov prostredníctvom ovládacích prvkov, ktoré sú v ukážkových verziách k dispozícii, naďalej môžeme získavať diagnostické údaje o preberaní, inštalácii a odstránení ukážkovch verzií a „základné“ údaje, ako je uvedené v sekcii Windows Diagnostika vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) a tento odsek sa vzťahuje na ukážkové verzie podľa sekcie
1.2.
1.3. Ďalšie služby. Softvér môže obsahovať funkcie, ktoré obsahujú prístupový bod k ďalším službám, webovým lokalitám, odkazom, obsahu, materiálom, integráciám alebo aplikáciám alebo sa o ne opierajú, a to vrátane tých, ktoré poskytujú nezávislé tretie strany (ďalej len „ďalšie služby“). Vaše používanie ďalších služieb alebo funkcií softvéru, ktoré sa opierajú o ďalšie služby, sa môže riadiť samostatnými podmienkami a podliehať samostatným zásadám ochrany osobných údajov. Tieto samostatné podmienky a zásady si môžete podľa situácie zobraziť na webových lokalitách alebo nastaveniach ďalších služieb. Ďalšie služby nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach. Nesmiete používať tokeny, ktoré softvér používa na volanie služby Microsoft Azure, ktorá je od softvéru oddelená. 2. MICROSOFT EDGE PRE ZARIADENIA BEZ WINDOWSOV

AK BÝVATE (ALEBO STE SPOLOČNOSŤOU SO SÍDLOM) V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH, PREČÍTAJTE SI ČASŤ 2.14 „ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE A VZDANIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU“ UVEDENÚ NIŽŠIE. TIETO USTANOVENIA MAJÚ VPLYV NA RIEŠENIE SPOROV.
2.1. Práva na inštaláciu a používanie. Pre inštaláciu a používanie softvéru na akejkoľvek platforme bez Windowsov vrátane najmä macOS a Linux môžete inštalovať a používať jednu kópiu softvéru na akomkoľvek zariadení s takouto platformou bez Windowsov.
2.2. Softvér tretích strán. Softvér môže obsahovať softvér tretej strany, na ktorý sa vám poskytuje licencia v rámci tejto zmluvy, v rámci vlastných podmienok tretej strany alebo podľa licencií na open-source s možnosťami dostupnosti zdrojového kódu. Licenčné podmienky, oznámenia a uznania týkajúce sa softvéru tretích strán, ak existujú, môžu byť k dispozícii online na adrese https://aka.ms/thirdpartynotices alebo v sprievodnom súbore s oznámeniami. Aj v prípade, ak sa takýto softvér riadi inými zmluvami, v rozsahu povolenom platnými zákonmi sa na ne vzťahujú nižšie uvedené vylúčenia, obmedzenia a vylúčenia škôd.
2.3. Ukážkové verzie. Spoločnosť Microsoft vám môže ponúknuť ukážkové, interné, beta alebo iné predbežné verzie softvéru (ďalej len „ukážkové verzie“). Ukážkové verzie môžete používať najdlhšie do dátumu uplynutia účinnosti softvéru (ak existuje) a iba, ak budete dodržiavať tieto licenčné podmienky. Ukážkové verzie sú experimentálne, čo znamená, že nemusia fungovať správne a môžu sa v podstatnej miere líšiť od komerčne vydanej verzie. V niektorých prípadoch môžu ukážkové verzie dokonca aj neúmyselne poškodiť vaše zariadenie a spôsobiť jeho nefunkčnosť, prípadne spôsobiť občasné zlyhania, stratu údajov alebo stratu funkčnosti či vymazanie aplikácií. Na účely obnovy si možno budete musieť znova nainštalovať svoje aplikácie, operačný systém alebo znova nainštalovať obraz systému na vaše zariadenie. V niektorých prípadoch je možné, že sa nebudete môcť vrátiť k predchádzajúcej verzii softvéru. Keďže ukážkové verzie môžu obsahovať viac chýb alebo nepresností, pred ich nainštalovaním si treba zariadenie zálohovať. Odporúčame inštalovať ukážkové verzie na nevýrobných zariadeniach, ktoré nie sú kľúčové pre obchodnú činnosť, keďže je pravdepodobnejšie, že sa budú vyskytovať zlyhania, zmeny nastavení a zásad, strata údajov alebo aplikácií, zmeny funkcií a prvkov, automatické zlyhania, aktualizácie či odstránenie ďalších aplikácií z vášho zariadenia bez upozornenia a ďalšie možné problémy. Dôrazne odporúčame, aby ste ukážkové verzie neinštalovali do žiadnych systémov, na ktorými nemáte priamy dohľad alebo o ktoré sa delíte s druhými. Ukážkové verzie sa bez ohľadu na rozporné ustanovenia tejto zmluvy poskytujú, „ako stoja a ležia“ a nie sú prenosné. Inštaláciou ukážkových verzií do zariadenia môže dôjsť k strate platnosti alebo ovplyvneniu záruky na zariadenie a nemusíte mať nárok na technickú podporu od výrobcu zariadenia alebo sieťového operátora (podľa situácie). Spoločnosť Microsoft nemusí poskytovať služby technickej podpory pre ukážkové verzie. Spoločnosť Microsoft smie kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez upozornenia zmeniť alebo ukončiť ukážkové verzie alebo ukončiť váš prístup k nim. Ak chcete prestať používať ukážkové verzie, môžete ich kedykoľvek odinštalovať a vymazať všetky ich kópie.
2.3.1. Získavanie údajov pre ukážkové verzie . Ukážkové verzie môžu podliehať absentujúcim, obmedzeným alebo iným štandardom zabezpečenia, ochrany osobných údajov, prístupu, dostupnosti a spoľahlivosti, než aké sa vzťahujú na komerčne poskytované služby a softvér. Pri ukážkových verziách, na ktoré sa vzťahuje sekcia 2.3, nemusia nastavenia ochrany údajov a funkcií fungovať tak, ako sa zamýšľa, a ukážkové verzie nemusia fungovať s nastaveniami ochrany osobných údajov ďalších operačných systémov. Údaje získané z vášho používania ukážkových verzií vrátane diagnostických či technických údajov a údajov z hlásenia chýb, výpisov pri zlyhaní a ďalších súvisiacich údajov z vašich zariadení so spustenými ukážkovými verziami možno používať, uchovávať, spracúvať a analyzovať, aby boli ukážkové verzie aktuálne, zabezpečené a fungovali správne. Takisto nám pomáhajú zlepšovať výrobky a služby spoločnosti Microsoft a možno ich používať na akýkoľvek ďalší účel uvedený vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Ak vypnete získavanie údajov prostredníctvom ovládacích prvkov, ktoré sú v ukážkových verziách k dispozícii, naďalej môžeme získavať diagnostické údaje o preberaní, inštalácii a prípadnom odstránení ukážkových verzií a „základné“ údaje, ako je uvedené v sekcii Windows Diagnostika vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) a tento odsek sa vzťahuje na ukážkové verzie podľa sekcie 2.3.
2.4. Ďalšie služby. Softvér môže obsahovať funkcie, ktoré obsahujú prístupový bod k ďalším službám, webovým lokalitám, odkazom, obsahu, materiálom, integráciám alebo aplikáciám alebo sa o ne opierajú, a to vrátane tých, ktoré poskytujú nezávislé tretie strany (ďalej len „ďalšie služby“). Vaše používanie ďalších služieb alebo funkcií softvéru, ktoré sa opierajú o ďalšie služby, sa môže riadiť samostatnými podmienkami a podliehať samostatným zásadám ochrany osobných údajov. Tieto samostatné podmienky a zásady si môžete podľa situácie zobraziť na webových lokalitách alebo nastaveniach ďalších služieb. Ďalšie služby nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.
2.5. Komunikácia s vami. Spoločnosť Microsoft smie používať vaše kontaktné informácie (i) na komunikáciu s vami o vašom používaní softvéru a (ii) na poskytovanie doplňujúcich informácií o softvére a ďalších výrobkoch alebo službách spoločnosti Microsoft. Tento kontakt môže prebiehať cez e-mail, SMS, okamžité správy, webovú diskusiu, telefón, používateľské rozhranie či iným spôsobom a môže obsahovať ponuky. Vždy sa môžete rozhodnúť, či chcete dostávať reklamné e-maily, SMS správy, telefonické hovory a poštové zásielky od spoločnosti Microsoft.
2.6. Odozva. Ak poskytnete spoločnosti Microsoft komentáre, návrhy alebo inú odozvu v súvislosti so softvérom (ďalej len „odoslané údaje“), udeľujete spoločnosti Microsoft a jej partnerom práva na používanie odoslaných údajov akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel. Nebudete poskytovať spoločnosti Microsoft odoslané údaje podliehajúce licencii, v rámci ktorej musí spoločnosť Microsoft poskytnúť tretím stranám licenciu k softvéru alebo dokumentácii spoločnosti, pretože tieto už zahŕňajú aj odozvu. Uvedené práva zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.
2.7. Získavanie údajov. Tento softvér môže získavať informácie o vás a vašom používaní tohto softvéru a odosielať ich spoločnosti Microsoft. Prijatím tejto zmluvy a používaním softvéru súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže tieto informácie získavať, používať a zverejňovať tak, ako je to uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft na stránke https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 a ako to môže byť uvedené v používateľskom rozhraní spojenom s funkciami softvéru.
2.8. Rozsah licencie. Tento softvér sa nepredáva, ale sa naň poskytuje licencia. Táto zmluva vám poskytuje iba určité práva na používanie softvéru. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Pokiaľ vám platné zákony napriek tomuto obmedzeniu neposkytujú ďalšie práva, nebudete (a nemáte žiadne právo):

(a) obchádzať žiadne technické obmedzenia v tomto softvéri, ktoré umožňujú jeho používanie iba určitými spôsobmi,

(b) spätne analyzovať, dekompilovať, rozkladať, dešifrovať či sa inak pokúšať získať zdrojový kód tohto softvéru, s výnimkou a výhradne v rozsahu, keď je toto obmedzenie (i) povolené platnými právnymi predpismi, (ii) požadované licenčnými podmienkami tretej strany, ktorými sa riadi používanie určitých súčastí s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré sa môžu dodávať s týmto softvérom, alebo (iii) v rozsahu, v akom sa to vyžaduje na odladenie zmien v akýchkoľvek knižniciach licencovaných na základe licencie GNU Lesser General Public License, ktorá je súčasťou tohto softvéru a je s ním prepojená.

(c) odstraňovať, minimalizovať, blokovať ani upravovať žiadne oznámenia spoločnosti Microsoft alebo jej dodávateľov uvedené v tomto softvéri,

(d) používať internetové funkcie spôsobom, ktorý by mohol brániť ich používaniu inými osobami. Takisto sa nesmiete pokúšať získať prístup ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti (ani ich používať) neoprávneným spôsobom,

(e) používať tento softvér akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonmi, ani na tvorbu či šírenie malvéru, alebo

(f) zdieľať, publikovať, distribuovať ani požičiavať tento softvér, poskytovať tento softvér ako samostatné riešenie na hostiteľskom serveri pre iných používateľov ani prevádzať tento softvér alebo túto zmluvu na žiadnu tretiu stranu.

(g) používať tokeny, ktoré softvér používa na volanie služby Microsoft Azure, ktorá je od softvéru oddelená. .
2.9. Dokumentácia. Ak sa so softvérom poskytuje dokumentácia, smiete ju kopírovať a používať na osobné referenčné účely.
2.10. Vizuálne štandardy H.264/AVC a MPEG-4 a videoštandardy VC-1. Softvér môže obsahovať technológiu na dekódovanie vizuálneho obsahu H.264/AVC, MPEG-4 Visual a/alebo VC-1. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje toto oznámenie:
NA TENTO PRODUKT SA POSKYTUJE LICENCIA NA ZÁKLADE LICENCIÍ PATENTOVÉHO PORTFÓLIA TECHNOLÓGIÍ H.264/AVC, VC-1 A MPEG-4 (ČASŤ 2 – VIZUÁLNY ŠTANDARD) NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ SPOTREBITEĽSKÉ POUŽÍVANIE NA (i) KÓDOVANIE VIDEÍ V SÚLADE SO ŠTANDARDMI UVEDENÝMI VYŠŠIE („VIDEOŠTANDARDY“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIA VIDEÍ AVC, VC-1 A MPEG-4 (ČASŤ 2) KÓDOVANÝCH SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ AKTIVITY ALEBO ZÍSKANÝCH OD POSKYTOVATEĽA VIDEÍ VLASTNIACEHO LICENCIU NA POSKYTOVANIE TAKÝCHTO VIDEÍ. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C NA LOKALITE https://aka.ms/mpegla.
2.11. Obmedzenia týkajúce sa exportu. Musíte dodržať všetky vnútroštátne a medzinárodné zákony a predpisy pre oblasť exportu, ktoré sa vzťahujú na softvér a ktoré zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľových oblastí, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie o vývozných obmedzeniach nájdete na adrese https://aka.ms/exporting.
2.12. Služby technickej podpory. Spoločnosť Microsoft sa touto zmluvou nezaväzuje k poskytovaniu žiadnych služieb technickej podpory pre tento softvér. Všetka prípadná podpora sa poskytuje „tak, ako stojí a leží“, „so všetkými chybami“ a bez akejkoľvek záruky.
2.13. Aktualizácie. Softvér môže namiesto vás pravidelne vyhľadávať aktualizácie softvéru, preberať ich a inštalovať. Aktualizácie môžete získavať iba od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaných zdrojov. Spoločnosť Microsoft môže vyžadovať aktualizáciu vášho systému, aby vám aktualizácie mohla poskytovať. Súhlasíte s prijímaním týchto automatických aktualizácií bez ďalšieho oznámenia. Aktualizácie nemusia obsahovať alebo podporovať všetky existujúce funkcie softvéru, služby alebo periférne zariadenia.
Ak medzi vami a spoločnosťou Microsoft dôjde k sporu, vy aj spoločnosť Microsoft súhlasíte s tým, že počas 60 dní sa ho budete snažiť vyriešiť neformálnou cestou. Ak sa to vám a spoločnosti Microsoft nepodarí, vy aj spoločnosť Microsoft súhlasíte so záväzným individuálnym rozhodcovským konaním pred asociáciou American Arbitration Association podľa zákona Federal Arbitration Act (ďalej len „FAA“) a s tým, že spor nepodáte na súd na vyriešenie pred sudcom alebo porotou. Namiesto toho bude rozhodovať neutrálny rozhodca. Nie sú povolené skupinové žaloby, skupinové rozhodcovské konania, všeobecné žaloby občianskeho splnomocnenca ani žiadne iné konania, v ktorých niekto koná ako zástupca skupiny. Bez súhlasu všetkých zmluvných strán nie je povolené ani spájanie samostatných konaní. Úplná zmluva o rozhodcovskom konaní obsahuje ďalšie podmienky a je uvedená na adrese https://aka.ms/arb-agreement-1. Vy aj spoločnosť Microsoft súhlasíte s týmito podmienkami.
2.15. Celá zmluva. Táto zmluva spolu so všetkými ďalšími podmienkami, ktoré môže spoločnosť Microsoft poskytovať pre doplnky, aktualizácie a aplikácie tretích strán, predstavuje celú zmluvu na tento softvér.
2.16. Rozhodné právo a miesto riešenia sporov. Ak ste tento softvér získali v Spojených štátoch alebo Kanade, výklad tejto zmluvy, nároky vznesené na základe jej porušenia a všetky ostatné nároky (vrátane nárokov na základe zákonov o ochrane spotrebiteľa, nečestnej súťaži a občianskoprávnych deliktoch) sa riadia zákonmi štátu alebo kraja vášho trvalého pobytu (alebo v prípade spoločnosti jej sídla) bez ohľadu na kolízne normy, s tou výnimkou, že všetky záležitosti súvisiace s rozhodcovským konaním sa riadia zákonom FAA. Ak ste tento softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, vzťahujú sa na vás zákony tejto krajiny s tou výnimkou, že všetky záležitosti súvisiace s rozhodcovským konaním sa riadia zákonom FAA. Ak sa vzťahuje na daný prípad federálna jurisdikcia USA, vy aj spoločnosť Microsoft súhlasíte v prípade všetkých súdne riešených sporov (s výnimkou rozhodcovského konania) s výhradnou jurisdikciou a miestnou príslušnosťou federálneho súdu okresu King County v štáte Washington. V opačnom prípade vy aj spoločnosť Microsoft súhlasíte v prípade všetkých súdne riešených sporov (s výnimkou rozhodcovského konania) s výhradnou jurisdikciou a miestnou príslušnosťou vyššieho súdu okresu King County v štáte Washington.
2.17. Spotrebiteľské práva, regionálne rozdiely. Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku vášho okresu, kraja alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva vrátane spotrebiteľských práv. Okrem vášho vzťahu k spoločnosti Microsoft môžete mať tiež určité práva vo vzťahu k zmluvnej strane, od ktorej ste získali tento softvér. Ak to nepovoľuje právny poriadok vášho okresu, kraja alebo vašej krajiny, táto zmluva nemení tieto ďalšie práva. Ak ste napríklad softvér získali v niektorej z oblastí uvedených nižšie, alebo ak sa uplatňujú povinné právne predpisy príslušnej krajiny, vzťahujú sa na vás tieto ustanovenia:
(a) Austrália. Na základe austrálskeho spotrebiteľského práva máte zákonné záruky a zámerom žiadneho ustanovenia tejto zmluvy nie je akokoľvek ovplyvňovať tieto práva.
(b) Kanada. Ak ste tento softvér získali v Kanade, môžete zastaviť príjem aktualizácií odpojením svojho zariadenia od internetu (v prípade opätovného pripojenia na internet však softvér obnoví zisťovanie a inštaláciu aktualizácií) alebo odinštalovaním softvéru. Dokumentácia k produktu, ak je k dispozícii, môže tiež uvádzať pokyny na vypnutie aktualizácií pre vaše konkrétne zariadenie alebo pre váš konkrétny softvér.
(c) Nemecko a Rakúsko.

i. Záruka. Správne licencovaný Softvér bude fungovať v súlade s materiálmi spoločnosti Microsoft, ktoré sa dodávajú so softvérom. Spoločnosť Microsoft však v súvislosti s licencovaným softvérom neposkytuje žiadnu zmluvnú záruku.

ii. Obmedzenie zodpovednosti. V prípade zámerného konania, hrubej nedbalosti, nárokov vyplývajúcich zo zákona o zodpovednosti za chyby výrobkov, ako aj v prípade smrti alebo zranenia nesie spoločnosť Microsoft zodpovednosť podľa zákonného práva.
V súlade s predchádzajúcim ustanovením ii. platí, že v prípadoch miernej nedbalosti bude spoločnosť Microsoft niesť zodpovednosť iba vtedy, ak poruší také závažné zmluvné záväzky, ktorých plnenie umožňuje náležité dodržiavanie tejto zmluvy a ktorých porušenie by ohrozilo účel tejto zmluvy a jej dodržiavanie v dobrej viere zmluvnou stranou (takzvané „"zásadné záväzky"“). V iných prípadoch miernej nedbalosti nebude spoločnosť Microsoft zodpovedať za miernu nedbalosť.
2.18. ODMIETNUTIE ZÁRUKY. NA SOFTVÉR SA POSKYTUJE LICENCIA „AKO STOJÍ A LEŽÍ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO JE DOSTUPNÝ“. RIZIKO JEHO POUŽÍVANIA NESIETE VY SAMI. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCIE ANI PODMIENKY. NA ZÁKLADE MIESTNYCH ZÁKONOV MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA ALEBO ZÁKONNÉ ZÁRUKY, KTORÉ TÁTO ZMLUVA NEMÔŽE ZMENIŤ. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI PLATÍ, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT VYLUČUJE VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.
2.19. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA NÁHRAD A ŠKÔD. PRI OPRÁVNENEJ POŽIADAVKE NA NÁHRADU ŠKODY NAPRIEK VYŠŠIE UVEDENÉMU ODOPRETIU ZÁRUKY MÔŽETE OD SPOLOČNOSTÍ A MICROSOFT A OD AFILIÁCIÍ ALEBO DODÁVATEĽOV SPOLOČNOSTI MICROSOFT ZÍSKAŤ LEN NÁHRADU PRIAMYCH ŠKÔD DO SUMY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA TENTO SOFTVÉR ALEBO DO 5 USD PODĽA TOHO, KTORÁ SUMA JE VYŠŠIA. NEMÔŽETE VYMÁHAŤ ŽIADNE INÉ ŠKODY VRÁTANE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, UŠLÉHO ZISKU, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH, NÁHODNÝCH ALEBO REPRESÍVNYCH ŠKÔD. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA TIETO OBMEDZENIA A VYLÚČENIA UPLATŇUJÚ NA VŠETKY PRÍPADY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU. Uplatňujú sa aj v prípade, ak vám táto náhrada plne nenahradí všetky straty, nesplní svoj základný účel alebo, ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možnosti vzniku týchto škôd. Vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať, pokiaľ vo vašom okrese, kraji alebo vo vašej krajine nie je povolené vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, následných alebo iných škôd.

Zdrojový kód pre časti prehliadača Microsoft Edge je k dispozícii bezplatne na adrese https://thirdpartysource.microsoft.com v súlade s licenčnými podmienkami na open-source tretej strany uvedenými na adrese https://aka.ms/thirdpartynotices a po inštalácii v časti edge://credits. Tento zdrojový kód si takisto možno objednať na nižšej uvedenej adrese po uhradení 5 USD prostredníctvom šeku alebo peňažného poukazu (nezabudnite uviesť aj verziu prehliadača Edge):

Source Code Compliance Team
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA
  • RE: Edge pre Linux - rýchly náhľad 21.10.2020 | 21:45
   Avatar LUcoRP Debian, *Ubuntu, Android  Administrátor

   Ono je na jednu stranu dobre, ze uz pochopili aj v MS, ze vyvijat vlastne jadro prehliadaca je blbost a presli na webkit. Uz aby to pochopili aj v apple, pretoze stafetu IE7, 8 a 9 momentalne s hrdostou nesie ta ich zlatanina, pre ktoru je potrebne pisat special css a js. Hadam sa dozijem casu, ked budem na nutnost testovat a vyvijat pre kazdy prehliadac zvlast uz iba spominat v zlom, ako v sucasnosti spominam na niekdajsiu (ne)podporu tlaciarni v linuxe.

   git blame | Muj Desvorc je vetsi nez tvuj!
   • RE: Edge pre Linux - rýchly náhľad 22.10.2020 | 05:20
    Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

    Microsoft roky žil vo svojej bubline a žiadne štandardy nerešpektoval, natož W3C. Myslím, že od Explorer 5+ sa to začalo zlepšovať.

    Safari a Chromium majú predsa rovnaký základ WebKit, tam by hádam veľké problémy nemali byť, či?

    Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
    • RE: Edge pre Linux - rýchly náhľad 22.10.2020 | 11:54
     Avatar LUcoRP Debian, *Ubuntu, Android  Administrátor

     No ved prave to, ze su. Chybne implementacie renderovania CSS, crashe na JS beziacich v inych browseroch bezproblemovo, rozne existujuce verzie podla veku pocitaca, z ktoreho browsuju (bez novej verzie OSX nedostanes novu verziu safari a stroje starsie nez cca 7 rokov novy verziu OS nedostanu). Safari je novy explorer. 

     git blame | Muj Desvorc je vetsi nez tvuj!
  • RE: Edge pre Linux - rýchly náhľad 22.10.2020 | 09:57
   Avatar Richard Antix  Používateľ

   Ďakujeme, že si našiel tú odvahu a prekonal odpor a skúsil toto zlo.

   Že prečo zlo?

   > Samozrejme myslím hlavne slobodu na internete.

   100% súhlas.

   Z EULA:

   >Spoločnosť Microsoft môže vyžadovať aktualizáciu vášho systému, aby vám tieto aktualizácie mohla poskytovať. Prijatím tejto zmluvy súhlasíte s prijímaním takýchto typov automatických aktualizácií bez ďalšieho oznámenia.

   Inak povedané, za chrbtom užívateľa si nainštalujeme čokoľvek.

   > V niektorých prípadoch môžu ukážkové verzie dokonca aj neúmyselne poškodiť vaše zariadenie... Keďže ukážkové verzie môžu obsahovať viac chýb alebo nepresností, pred ich nainštalovaním si treba zariadenie zálohovať.

   Skúsim toto povedať nabudúce aj našim zákazníkom. "Áno, je to dobrý stroj, ale môže vám pokaziť vstupujúci produkt, tak sa na to pripravte :) ".

   > Ak poskytnete spoločnosti Microsoft komentáre, návrhy alebo inú odozvu v súvislosti so softvérom (ďalej len „odoslané údaje“), udeľujete spoločnosti Microsoft a jej partnerom práva na používanie odoslaných údajov akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.

   Čo by sa dalo pochopiť aj tak, že napr. pošlem opis chyby, ale mojími odoslanými údajmi budú aj osobné údaje či nejaké metadáta, a tie si niekto použije ako chce.

   ... A je tam toho viac...

   Celkovo sa mi to hranie MS na dobrého uja vôbec nepáči. Skôr mám pocit, že MS bude parazitovať na slobodnom a otvorenom softvéri, a áno, aj prispeje, ale celkovo bude sťažovať rozlíšenie softvéru z napr. etického pohľadu. Osobne netúžim po tom, aby ľudia prechádzali na slobodné OS preto, "lebo ide tam aj Word aj Photoshop". To by bolo ublíženie celej filofozii, prečo slobodný softvér existuje.

   • RE: Edge pre Linux - rýchly náhľad 22.10.2020 | 11:03
    Avatar debian+_debian+   Návštevník
    Skúsim toto povedať nabudúce aj našim zákazníkom. "Áno, je to dobrý stroj, ale môže vám pokaziť vstupujúci produkt, tak sa na to pripravte :) ".

    Tak za prve je to beta, takze ok. A za druhe, kt. zmluvu v IT (GPL, MIT, Apache) ti nieco garantuje? Ziadna.

    • RE: Edge pre Linux - rýchly náhľad 22.10.2020 | 11:53
     Avatar Richard Antix  Používateľ

     A za druhe, kt. zmluvu v IT (GPL, MIT, Apache) ti nieco garantuje? Ziadna.


     Čo ale neznamená, že je to v poriadku. Chápem, že samotný softvér naoko nemusí fungovať OK, ak nefunguje poriadne OS, ale zmazanie súborov (...) - to je asi prisilné.

     Áno, všetci sme sa naučili to akosi prijať. A takto tu už nikto nič negarantuje. :)

   • RE: Edge pre Linux - rýchly náhľad 22.10.2020 | 11:47
    Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

    To som rád, že to niekto cíti rovnako.

    No nič budeme musieť popracovať na tom, aby sme neostali sami :-)

    Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
   • RE: Edge pre Linux - rýchly náhľad 22.10.2020 | 23:15
    Avatar ra100   Návštevník

    jednoznacne zadarmo od MS netreba nic cakat.

    "zadarmo" ma jednoznacne cenu

    ale mojími odoslanými údajmi budú aj osobné údaje či nejaké metadáta, a tie si niekto použije ako chce.

    uz neaky rocik mozu obchodovat korporacie, banky atd. s datami uzivatelov a predavat ich tretim stranam.

    biznis na ukor uzivatelov, co z toho maju produkt od MS.

  • RE: Edge pre Linux - rýchly náhľad 22.10.2020 | 19:34
   Avatar nirobot   Návštevník

   Ked je to pre linux tak nerozumiem preco by som mal potvrdzovat nejake podmienky.

   Distro ktore toto nasadi u mna konci.

   • RE: Edge pre Linux - rýchly náhľad 22.10.2020 | 20:07
    Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

    To nezáleží od systému, to sú bežné podmienky komerčných firiem. Je to prirodzené u komerčných softvérov, teraz podobné podmienky prešli aj do slobodného softvéru, zvykaj si :)

    Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org