Umelá inteligencia na staršom počítači

02.11.2020 | 15:42 | Žumpa | bedňa

Pár krát pod mojimi blogmi padli otázky ohľadne toho aký silný hardvér potrebujeme na hranie sa neurónkami.

Takže som spravil test na cca 9ročnom kompe.
sudo dmidecode | grep -i date
    Release Date: 12/21/2011
Dôležité je vedieť, že TensorFlow na takto starom železe naozaj nespustíte. Pretože všetky projekty som písal v Kerase, tak stačí zmeniť backend z TensorFlow na Theano. Toho môžeme centrálne docieliť tak, že zmeníme súbor v našom domovskom priečinku ~/.keras/keras.json na takýto obsah:
{
  "floatx": "float32",
  "epsilon": 1e-07,
  "backend": "theano",
  "image_data_format": "channels_last"
}
Druhou možnosť je do každého projektu dopísať :
import os
os.environ['KERAS_BACKEND'] = 'theano'
import keras as ks
# Using Theano backend.
Všetky importy teda nemôžu začínať ako tensorflow.keras, alebo tf.keras, čím by sme prebili nastavenia a priamo vyžadovali TensorFlow. V mojich projektoch som to už prepísal na čistý Keras, takže vám fungovať budú. Treťou možnosťou je vložiť premennú prostredia pred skript napr.:
KERAS_BACKEND=theano python3 main.py
Teraz trochu smutná správa. Zrovna pred pár dňami sa stalo to, že Keras sa stal pevnou súčasťou TensorFlow a od verzie Keras 2.2.5 vyššie, nebude podporovať alternatívne backendy. Netreba zas byť sklamaný, táto verzia určite vydrží dlho, pretože staršieho železa je stále dosť.