Fluxbox (2) - základná konfigurácia

09.12.2004 22:26 | Články | Michal Fecko
V druhej časti miniseriálu o fluxboxe si dnes predstavíme 3 základne nástroje balíka fluxconf (fluxmenu, fluxkeys a samotný fluxconf) určeného na pokročilejšiu a užívateľsky „prívetivejšiu“ konfiguráciu fluxboxu.

Huráááá... A teraz?
Aj takáto mýšlienka môže napadnúť nejednému užívateľovi po nainštalovaní a spustení fluxboxu. Pre niekoho sa može zdať až príliš jednoduchý no na jeho hlavné výhody príde človek až pri dlhodobejšom a hlavne pravidelnom používaní. Rád by som predstavil svoje voľby pri konfiguarácii fluxboxu, za pomoci fluxconf-u ktoré by mali uľahčiť, zrýchliť a taktiež spríjemniť prácu. Takže hurá do práce...


Obr. 1
Prostredia fluxconf-u.
(zľava: fluxkeys, fluxconf, fluxmenu)Inštalácia
Ako som už spomínal v minulej časti nášho miniseriálu, balík fluxbox nájdete na adrese http://devaux.fabien.free.fr/flux/fluxconf-0.9.7.tar.gz. Inštalácia je bezproblémová a pomerne rýchla. Vykonáva sa už tradične rozbalením, a sériou príkazov ./configure && make && make install v rozbalenom adresári.

Fluxconf
Prvým programom z balíka fluxconf, o ktorom si čo – to povieme bude hlavný program s rovnomenným názvom. Obsahuje základné možnosti pre nastavenie fluxboxu. Prizrime sa mu bližšie...


Obr. 2
Fluxconf • Slit placement – určuje umiestnenie v minulej časti spomínaných „dock aplikácii“ na ploche (1)
 • Slit direction – určuje orientáciu týchto aplikácii (horizontálnu/vertikálnu) (2)
 • Row direction – orientácia riadkov (3)
 • Col direction - orientácia stlpcov (4)
 • Window placement – spôsob ukladania okien na plochu (5)
 • Focus model – spôsob aktivácie okien pri prechode myšou (6)
 • Key/Menu/Theme file location – miesto a meno súboru ukladania nastavení fluxboxu (7,8,9)
 • Time format – formát času, zobrazovaného na pravej strane hlavnej lišty (10)
 • Tab height – veľkosť tzv. „tabs“ („označenia“ okien (mám dojem že sa používajú iba vo v0.1.14)) (11)
 • Tab width – širka „tabs“ (12)
 • Edges snap treshold – určuje hranicu uchopenia rohov (13)
 • Toolbar width – šírka hlavnej lišty v percentách (14)
 • Workspaces – počet pracovných plôch (15)
 • Autorise delay – meškanie automatického aktivovania okna v milisekundách (presunutia do popredia) (16)
 • Double click interval – max. interval medzi dvoma klikmy myšou opäť v milisekundách (17)
 • Toolbar on top – pozícia hlavnej lišty z hľadiska popredia (vždy v popredí/prekrývaný ostatnými oknami) (18)
 • Slit on top – pozícia slitu („dock aplikácii“) na ploche z hľadiska popredia (vždy v popredí/prekrývaný ostatnými oknami) (19)
 • Slit auto hide – možnosť samoskrývania slitu (20)
 • Save – uloženie nastavení (21)
 • Let the fluxbox change the conf – doslova „Nechaj fluxbox zmeniť nastavenia“ - prepíše konfiguráciu, je nutné urobiť reload config (v hlavnom menu)(22)
 • Quit – ukončenie programu (23)


Fluxmenu
Druhým programom balíka fluxconf je program fluxmenu. Ako už samotný názov napovedá bude mať niečo spoločné s nejakým „menu“. Ide konkrétne o menu ktoré sa objavý po „kliknutí“ pravým tlačidlom na ľubovoľné miesto na ploche. Objaví sa zoznam aplikácii, ktoré si môžete za pomoci fluxmenu sami zadefinovať.


Obr. 3
Fluxmenu

 • Type – typ položky v menu (1)
 • Title – nadpis položky v menu (2)
 • Command/Comment – príkaz na vykonanie/poznámka (3)
 • Save – uloží aktuálne nastavenia menu (nutný reload config/restart fluxboxu) (4)
 • Add clever – nezistil som rozdiel medzi Add clever a Add exec :( Ak by niekto vedel, dajte vedieť do diskusie... (5)
 • Add sub – pridá „submenu“ (zložku) (6)
 • Add exec – pridá vykonateľnú položku,v ktorej môžete použiť už preddefinované príkazy (exec – pre vykonanie príkazu, nop – medzera, exit – ukončenie fluxboxu, config – menu pre konfiguráciu, style - , reconfig – znovu načítanie uloženej konfigurácie -> vykonanie zmien, restart – reštartovanie fluxboxu + načítanie zmien, styledir – adresár obsahujúci štýly, workspaces – menu pre pracovné plochy (pridávanie/odoberanie plôch, zoznam plôch aj s oknami otvorenými na rozličných plochách)) (7)
 • Del – vymazanie položky/príkazu z menu (8)
 • Quit – ukončenie programu (pred ukončením nezabudnite uložiť! (Save)) (9)

Fluxkeys
Do tretice si predstavíme program fluxkeys, slúžiaci na vytváranie si vlastných globálnych (pôsobiacich nezávisle od spustených programov (sú im nadradené) (napríklad pri vytvorení skratky ALT+S pre funkciu stickwindow nebude v xmms fungovať skratka ALT+S prevyvolanie Skin window)) klávesových skratiek. Tieto nájdu výborné uplatnenie ak napríklad na ploche číslo 1 máte xmms-ko a na ploche číslo 3 píšete niečo v OpenOffice.org a chcete si zmeniť pesničku či spôsob prehrávania stačí jednoducho použiť nami zadefinovanú skratku bez nutnosti 1. zmeniť aktuálnu plochu 2. nájsť okno xmms-ka 3. vykonať voľbu (či už myšou/klávenicou).


Obr. 4
Fluxkeys

 • Control – zastupuje klávesu CTRL (1)
 • Mod1 – zastupuje klávesu ALT (2)
 • Shift – zastupuje klávesu SHIFT (3)
 • Mod4 – pri novších klávesniciach zastupuje „Win“ klávesu (4)
 • Aktivačná klávesa“ - klávesa pre vykonanie príkazu (napríklad klávesu F11 stači zapísať ako F11 :)) (5)
 • Druh príkazu – druh príkazu by sa dal rozdeliť na „interné“ príkazy fluxboxu pre prácu s oknami a vykonateľné externé príkazy (príkaz ExecCommand)(6)
 • Samotný príkaz - (pri druhu príkazu ExecCommand) napr.: xterm -bg black -fg white a pod. (7)
 • Save – uloženie nastavenia (8)
 • Add – pridanie položky pre zadefinovanie nového príkazu (9)
 • Quit – ukončenie programu (10)

Záverom
Toľko pre dnešok o základnom užívateľsky prívetivom prostredí pre nastavovanie vlastností desktopového prostredia s názvom fluxbox. V nasledujúcej časti by sme sa mohli trochu „porozhliadnuť“ po „dock aplikáciach“ ich inštalovaní a konfigurovaní pre prostredie fluxboxu.

Michal "f3c0" Fecko (f3c0@szm.com)