Fluxbox (3) - Inštalácia a konfigurácia "dockapps" aplikácii

09.12.2004 22:29 | Články | Michal Fecko
Prvé kroky vo fluxboxe už máme za sebou, máme nainštalovaný a verím, že aj úspešne nakonfigurovaný fluxbox a teraz nadišiel čas na inštaláciu prídavných aplikácii na sledovanie chodu systému - na dock aplikácie.

Predstavenie, konfigurácia a inštalácia...Dockapps šetria nervy a čas (aj peniaze ;). Pri dobrom nastavení poskytujú dokonalú informovanost o dianí na vašom stroji. Všetky spomínané aplikácie nájdete na už spominaných stránkach (www.bensinclair.com/dockapp/,web.cs.mun.ca/~gstarkes/wmaker/dockapps/ alebo na www.dockapps.org/).

Inštalácia týchto programíkov obyčajne pozostáva z rozbalenia balíčka, a nasledujú príkazy ./configure && make && make install.

Po naištalovaní už len stači pridať "zmienku" o danej aplikácii do inicializačného súboru Xiek, súboru /etc/X11/xinit/fluxbox.xinitrc (napríklad:exec wmcpuload -n &). V prípade že nemáte právo zapisovat do daného súboru je treba upravit v domovskom adresári súbor .xinitrc (pridaním rovnakého riadku).

Pri možných špecifických prípadoch inštalácie/konfigurácie či prípadných závislostiach upozorním pri tej ktorej aplikácii dodatočne.

Spoločné prepínače:

-bl,--backlight zapnutie/vypnutie backlightu

-lc,--light-color <string> nastavenie farby backlightu

V dnešnej časti miniseriálu o fluxboxe si predstavíme tieto štavnaté kúsky...wmcpuload

- sledovanie zataženia procesora

inštalácia: ./configure && make && make install

prepínače (základné):

-i,--interval <number> interval obnovovania

-c,--cpu <number> číslo cpu na monitorovanie

-n,--ignore-nice ignore a nice value

-a,--alarm <percentage> zapnutie alarmu pri určitom zatažení

príklad (zapísaný v /etc/X11/xinit/fluxbox.xinitrc):

exec wmcpuload -n &wmclockmon - aktuálny čas a dátum

inštalácia: ./configure && make && make install

konfigurácia:

nástroj wmclockon-config


Tento nástroj okrem iného umožnuje nastavenie:
zobrazovacieho módu hodín (binárne, internetové, normálne)
módu 24/12
zapnutie/vypnutie podsvietenia (backlight)
zadávanie "pripomienok" (alarms)


prepínače (základné):

-a, --alarm <HH:MM> zapnutie alarmu v daný ?as

príklad (zapísaný v /etc/X11/xinit/fluxbox.xinitrc):

exec wmclockmon -tm 1 & exec wmclockmon &

Tento nástroj okrem iného umožnuje nastavenie:
zobrazovacieho módu hodín (binárne, internetové, normálne)
módu 24/12
zapnutie/vypnutie podsvietenia (backlight)
zadávanie "pripomienok" (alarms)


prepínače (základné):

-a, --alarm <HH:MM> zapnutie alarmu v daný čas

Tento nástroj okrem iného umožnuje nastavenie:
zobrazovacieho módu hodín (binárne, internetové, normálne)
módu 24/12
zapnutie/vypnutie podsvietenia (backlight)
zadávanie "pripomienok" (alarms)


prepínače (základné):

-a, --alarm <HH:MM> zapnutie alarmu v daný ?as

wmmemload - sledovanie zataženia ramky a swap-ka

inštalácia:./configure && make && make install

prepínače (základné):

-i,--interval <number>> interval obnovovania

-b,--ignore-buffers ignoruje buffer pamät

-c,--ignore-cached ignoruje cache pamät

poznámka:

rozdelenie zobrazovaných informácii...
horná čast -> pamät ram (zataženie) dolná čast -> swap odiel (zataženie)


príklad (zapísaný v /etc/X11/xinit/fluxbox.xinitrc):
exec wmmemload -b -c &


wmnetload - dynamické sledovanie zaťaženia sieťovej karty inštalácia:./configure && make && make install

prepínače (základné):

-u,--update <number> interval obnovovania

-i,--interface <string> sledované rozhranie

-b,--bytes zobrazuje v bajtoch namiesto v bitoch

príklad (zapísaný v /etc/X11/xinit/fluxbox.xinitrc):

exec wmnetload -u 1 -s 2 -b & exec wmnetload -u 1 -s 2 &

wmupmon - zobrazuje uptime (dobu "bežania" mašiny) inštalácia:./configure && make && make install

prepínače (základné):

-s,--style Štýl zobrazenia

príklad (zapísaný v /etc/X11/xinit/fluxbox.xinitrc):

exec wmupmon &

wmMoonClock - zobrazuje aktuálnu fázu mesiaca

príklad (zapísaný v /etc/X11/xinit/fluxbox.xinitrc):

exec wmMoonClock &

Záver
Po nakonfigurovaní a nainštalovaní všetkých spomínaných programov a po reštartnutí Xiek by sa mal objavit panel obsahujúci tieto aplikácie spolu pri sebe tento úž spomínaný panel sa nazýva slit a mal by obsahovat všetky dockapp aplikácie ktoré ste zaradili do svojho štartovacieho súboru. Tento slit, stisnutím pravého tlačidla pri jeho okrajoch, sa dá umiestovat lubovolne na ploche (dokonca aj horizontálne/vertikálne a pod.).

Tolko pre dnešok o dockapps. Prajem veľa zdaru pri ich inštalácii a konfigurácii.

Michal "f3c0" Fecko