Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

16.12.2004 | 21:50 | Ondrej Hučko
Od januárového ?ísla bude ?asopis LinuxEXPRES dostupný v novinových stánkoch firmy Mediaprint-Kappa Pressegrosso a.s. Bratislava na celom Slovensku.

-

16.12.2004 | 21:24 | Ondrej Hučko
MozSource za?al poskytova? platenú e-mailovú podporu pre produkty Mozilla Firefox 1.0+, Mozilla Thunderbird 0.9+, Mozilla Suite 1.7x+, Mozilla Camino 0.8+.

-

16.12.2004 | 21:08 | Ondrej Hučko
Dnes vyšla dlho avizovaná dvojstranová reklama v New York Times. Obsahuje mená 10 000 darcov, ktorí na ?u prispeli.

-

16.12.2004 | 13:29 | Tomáš Srnka
Vyšiel nový GNOME 2.8.2. Prináša viaceré zlepšenia – nového správcu súborov, v?aka ktorému spolo?ne pobežia rozli?né aplikácie lepšie, rozpoznávanie služieb založené na DNS (známe z prostredia Apple ako Rendezvous) i možnos? automatického rozpoznania vymenite?ných médií a ešte nový Evolution vo verzii 2.0. Viaceré zlepšenia možno pozorova? aj vo webovom prehliada?i Epiphany, ktorý už vie blokova? vyskakovacie okná.Viac na ItNews.sk

-

15.12.2004 | 22:02 | Tomáš Srnka
Gyum je grafická nadstavba programu Yum pre distribúciu Fedora Core 3. Vrelo odporú?am každému, kto má FC3 a chce inštalova?, aktualizova? aj maza? software ?ahko a preh?adne. Download.

-

15.12.2004 | 19:04 | Ondrej Hučko
Vyšlo nové xine-lib 1-rc8, ob?úbený nástroj pre prehrávanie médií. Opravuje nieko?ko bezpe?nostných chýb v PNM a Real RTSP klientoch. Takisto opravuje aj nejaké bugy a pridáva aj zopár drobných noviniek. Download

-

15.12.2004 | 18:20 | Ondrej Hučko
Red Hat kúpil Netscape Communications od America Online za 20,5 milióna USD (cca 594,5 milióna Sk).

-

15.12.2004 | 12:37 | zoliq
Onedlho si budeme môc? nainštalova? Mozillu aj do mobilu ?i PDA. Že ako to tam natla?i?? Pozrite sa na projekt Minimo. Viac info na itnews.sk.

-

14.12.2004 | 22:12 | zoliq
Basilisk je LiveCD založené na Fedora Core 3. Obsahuje KDE + GNOME a dokonca spolupracuje s USB diskom. Viac informácií na LWN.net.
Download, Screenshoty.

-

14.12.2004 | 18:25 | Ondrej Hučko
Príru?ku Používáme Mandrakelinux 10.1 od Ivana Bíbra je môžné stiahnu? z mandrake.cz alebo od nás.

-

14.12.2004 | 16:15 | Ondrej Hučko
Firefox 1.0 si už stiahlo 10 miliónov užívate?ov. Podrobnejšiu správu o tom prináša server news.com.

-

14.12.2004 | 11:59 | Karol_Martinec
Blokova? pop-up okien, ktorého obsahuje SP2 pre WinXP, je prelomený. Dosiahlo sa to v?aka MS technológii ActiveX. Takže úžívatelia Internet Explorera sa ešte stále nedo?kali ú?inného pop-up blockera... :)

-

13.12.2004 | 23:56 | Ondrej Hučko
Nový ?asopis o Linuxe LinuxEXPRES dáva zadarmo na stiahnutie nulté ?íslo v PDF formáte (3.0MB).

-

13.12.2004 | 23:46 | Ondrej Hučko
Zaujímavý ?lánok o kancelárskych balíkoch v Linuxe, hlavne o OpenOffice.org, prináša server linuxsoft.cz.

-

12.12.2004 | 23:09 | Ondrej Hučko
Objavili sme chybu vo fóre; ak sa odpovie na otázku, tak sa tej otázke priradí dátum a ?as odpovede :) Na odstránení sa pracuje...

-

11.12.2004 | 20:28 | Ondrej Hučko
Napriek o?akávaniu verzie 0.12 napa?ovacieho programu K3b vyšla ešte bugfix verzia 0.11.18. Download.

-

11.12.2004 | 20:24 | Ondrej Hučko
Vyšiel nový Knoppix. Medzi najvä?šie novinky patrí kernel 2.6.9 a KDE 3.3.1. Download

-

11.12.2004 | 17:41 | Ondrej Hučko
Práve vyšla nová betaverzia ob?úbeného audio prehráva?a pre KDE amaroK 1.2beta2. Verzia 1.2 prinesie automatické h?adanie textu piesne, celkové zrýchlenie prostredia, spreh?adnené menu a mnoho drobných úprav. Ak sa už neviete do?ka?, tak vyskúšajte betu (3.6MB) :).

-

11.12.2004 | 17:21 | Ondrej Hučko
Na Mozilla.sk sa objavili slovenské lokaliza?né balí?ky pre Thunderbird 1.0 a lokalizácia niektorých rozšírení (GoogleBar, Enigmail, Kalendar...).

-

09.12.2004 | 17:43 | Ondrej Hučko
Tak a máme tu ?alšiu verziu KDE 3.3.2. Opravy a drobné zmeny sa dotkli hlavne kmailu, khtml a kfaxu. Kompletný zoznam zmien. Download.