Správy - Novinky

Rôzne upzornenia, ktoré nepatria do ostatných kategórií.

-

29.12.2004 | 11:01 | Ondrej Hučko
Vyšiel nový GIMP 2.2.1, ktorý opravuje drobné chybi?ky. Stiahnu? si ho môžete z FTP serveru tohto projektu.

-

28.12.2004 | 15:07 | Tomas
Vyšla nová verzia "?ahkého" grafického prostredia IceWM s ?íslom 1.2.19. Download

-

28.12.2004 | 11:51 | Ondrej Hučko
Web SKLugu (Slovak Linux Users Group) bol zrejme umiestnený na tom istom serveri ako Linux.sk, ktorý bol hacknutý pred nieko?kými d?ami... Takisto nie je funk?ný.

-

27.12.2004 | 14:44 | Ondrej Hučko
Server Linux.sk bol hacknutý. V RSS správi?kách bol zobrazený nápis: "ThiS SiTe h4ck3d By Code87 TeaM!".

-

27.12.2004 | 10:54 | Ondrej Hučko
A pokra?ujeme vo viano?ných dar?ekoch - tentoraz je ve?ký - kernel 2.6.10 :)

-

27.12.2004 | 10:45 | Ondrej Hučko
?alším príjemným dar?ekom je vydanie ?alšej preview verzie MPlayeru 1.0pre6 po viac ako piatich mesiacoch. Zmien je vee?mi ve?a, nájdete ich na hlavnej stránke projektu.

-

27.12.2004 | 10:39 | Ondrej Hučko
Máme tu hne? dva viano?né dar?eky - finálna verzia xinelib 1.0 a ostrá verzia jej grafickej nadstavby - Kaffeine 0.5. V xinelib sa ve?ké zmeny oproti poslednej rc8 neudiali, ale aj tak sa odporú?a upgrade, kvôli menšiemu bezpe?nostnému bugu. V Kaffeine je mnoho malých užito?ných zlepšení.

-

23.12.2004 | 11:23 | Ondrej Hučko
Po?ský minister informatiky Wlodzimierz Marcinski požiadal o odstránenie položky o softwarových patentoch z agendy rokovania rady pro po?nohospodárstvo a rybolov. Týmto ?akujeme našim severným susedom.

-

22.12.2004 | 16:48 | Ondrej Hučko
Bola uvo?nená prvá betaverzia Qt 4.0. Finálna verzia sa o?akáva koncom prvého štvr?roku 2005. O?akávajú sa ve?ké zmeny, ak ich chcete vyskúša? už teraz, stiahnite si betaverziu.

-

22.12.2004 | 15:52 | Ondrej Hučko
Vyšiel nový OpenOffice.org 1.1.4. Ne?akajte žiadne nové možnosti, táto verzia iba opravuje drobné chyby - vyše 80 - a vylepšuje export do PDF. Stiahnu? slovenskú verziu.

-

21.12.2004 | 21:39 | Ondrej Hučko
Skeptický poh?ad Linusa Torvaldsa na open-source Solaris si môžete pre?íta? na news.com.

-

21.12.2004 | 18:28 | Tomas
Live distribúcia Knoppix sa bude vydáva? v dvoch verziách: ve?ká DVD edícia s takmer kompletným Debianom a CD edícia, kde budú iba najob?úbenejšie programy.

-

21.12.2004 | 18:03 | Ondrej Hučko
Odteraz môžete rýchlo vyh?adáva? balíky pre vašu distribúciu - RPM, DEB, TGZ - priamo z našej stránky. Za realizáciu patrí po?akovanie tomsovi.

-

21.12.2004 | 17:19 | Ondrej Hučko
Reklama na Firefox, ktorá bola uverejnená v New York Times 16.12, spôsobila nárast s?ahovanosti tohto prehliada?a - za štyri dni po tom, ?o bola uverejnená, si Firefox stiahlo viac ako milión ?udí. Viac informácií na spreadfirefox.com.

-

20.12.2004 | 22:51 | Daniel Mičko
KDE 3.4 už bude k nám rozpráva?. Má totiž obsahova? tzv KDE Text-to-Speech System (ktts), ktorý mu to umožní. Viac na accessibility.kde.org.

-

19.12.2004 | 19:54 | zoliq
Linus Torvalds má rád Guinnessa. ?o radi popíjajú ?alšie linuxácke ,,celebrity'' sa môžete do?íta? v ?lánku Linux a pivo na NewsForge.com.

-

19.12.2004 | 19:49 | zoliq
Fedora project spustil CVS prístup k vývojárskym stromom balí?kov Fedora Core a Fedora Extras. Môžete tak aktuálne sledova? život vašich ob?úbených balí?kov vo Fedore.

-

19.12.2004 | 18:57 | Ondrej Hučko
Práve vyšiel nový GIMP 2.2! Zmien je viac ako dos?, spomeniem iba vylepšené užívate?ské prostredie, nové dialógy Otvori?/Uloži?, nové pluginy, náh?ady na mnohé pluginy, podstatne zlepšený drag'n'drop medzi GIMPom a ostatnými aplikáciami. Všetky zmeny nájdete na wiki.gimp.org. Download.

-

18.12.2004 | 16:22 | Ondrej Hučko
KDE 3.4 bude podporova? pozadia vo formáte SVG. KDE-Look.org preto vyhlásilo sú?až o najlepšie SVG pozadie, ktoré bude za?lenené do KDE 3.4. Ceny sú lákavé - napríklad za prvé miesto máte na výber nVIDIA GeForce FX5700LE alebo 120GB HDD.

-

18.12.2004 | 00:37 | Daniel Mičko
Dobrá správa pre používate?ov Enlightenmentu. Nový Enlightenment 0.16.7.2 je tu! S novými funkciami a opravenými chybami. Viac na domovskej stránke Enlightenment.org.