Ako v Linuxe nainštalovať program, resp. kde stiahnuť inštalačku

26.04.2007 | 15:04 | Aplikácie & Desktop | Lukáš
V Linuxe sa softvér zvyčajne šíri formou balíkov. Všetky distribúcie obsahujú nejaký systém pre správu nainštalovaného softvéru - tento systém sa nazýva "správca balíkov" a stará sa o korektné pridávanie a odoberanie balíkov. <h3>ČO JE TO BALÍČKOVACÍ SYSTÉM?</h3> V balíku sa nachádzajú okrem softvéru aj informácie o jeho závislostiach - ďalšom softvéri, ktorý pre svoj beh potrebuje. Balíčkovací systém rieši tieto závislosti, ale aj konflikty a upgrade. Najznámejšie balíčkovacie systémy sú dpkg (Debian) a RPM (Red Hat package managment - v rôznych distrách napr. v Mandrive) <h3>UBUNTU, DEBIAN A MINT</h3> Tieto distribúcie obsahujú vyspelý frontend k správe balíčkov APT (Advanced Package Tool). Na prácu s ním môžete použiť grafický program Synaptic package manager - spustíte ho z ponuky Systém-> Správa-> Správca balíkov Synaptic V programe si vyhľadajte požadovaný program, označte ho "na inštaláciu" a nechajte aplikovať požadované zmeny. Textové prostredie má program aptitude. V Ubuntu sa dá jednoducho inštalovať nový softvér aj cez príkaz:
sudo apt-get install 
[meno_programu]</pre> resp. sudo aptitude install [meno_programu] Podobne aj v Debiane: su - apt-get install [meno_programu] resp.: su - aptitude install [meno_programu] <h3>SUSE</h3> Používa balíčkovací systém RPM. Balíky sa dajú inštalovať v ovládacom centre Yast. Alebo pomocou príkazu
yast -i 
[názov_programu]</pre>. <h3>FEDORA</h3> Používa balíčkovací systém RPM. Balíčky sa inštalujú v nástroji yum. Grafická verzia programu sa volá "pirut" a spustíte ju z ponuky "aplikácie" -> "pridať/odstrániť softvér" . V ňom si nádete rôzne programy a naištalujete ich. Môžete si aj nájsť na internete RPM balíček pre fedoru a nainštalovať príkazom:
rpm -Uvh 
[meno_balíka.rpm]</pre> <h3>Zenwalk (Slackware)</h3> Balíčky pre Zenwalk a Slackware sú vo formáte tgz. Použijeme buď grafický nástroj, alebo cez konzolu: Po vyhľadaní a stiahnutí určitého balíčku použijeme príkaz:
installpkg 
[meno_balíka.tgz]</pre> Balíček sa dá odinštalovať pomocou príkazu:
removepkg 
[meno_balíka.tgz]</pre> <h3>Mandriva</h3><!-- Ak niekto vie, môže doplniť cesty na spustenie MCC v ostatných graf. prostrediach. --> Používa balíčkovací systém RPM. Balíčky inštalujú cez konzolu príkazom urpmi [balík], kde "balík" je názov balíčka (obvykle zároveň aj programu). Okrem toho sa balíčky sa dajú inštalovať aj cez rpmdrake (v KDE sa spustí cez: K-menu - Systém - Nastavenia - Práca s balíkmi - Install, remove & update software). Balíček, ktorý máme stiahnutý na disku sa dá nainštalovať aj dvojklikom na RPM súbor. Balíčky odinštalujeme pomocou urpme [balík] alebo v rpmdrake zrušením zaškrtnutia pri názve balíčka. Zdroje si môžeme pridať vygenerovaním skriptu napríklad na http://easyurpmi.zarb.org/. <h3>Arch Linux</h3> V Arch Linuxe sa používa baličkoví systém pacman. Je binárny a aj zdrojový správca balíkov. Pacman kombinuje balíčkovacie systémy z FreeBSD, Debianu a Slackwaru. Dokáže stiahnuť, inštalovať a upgradovať balíčky z lokálneho aj vzdialeného repozitára. Samozrejme, že rieši závisloti medzi jednotlivými balíkmi. Operácie s pacman-om: Synchronizácia lokálneho zoznamu balíkov so vzdialeným repozitárom:
pacman -Sy
Inštalácia balíku:
pacman -S 
[názov_balíku]</pre> Upgrade celého systému:
pacman -Syu
Odinštalovanie balíku:
pacman -R 
[názov_balíku]</pre> <h3>Gentoo</h3> V gentoo sa sa balíky najprv skompilujú zo zdrojových kódov a následne sa nainštalujú do systému. Synchonizácia stromu portage:
emerge --sync
Update celého systému:
emerge -uD world
Nainštalovanie balíku aj s jeho závislosťami:
emerge 
[názov_balíku]</pre> Odinštalovanie balíku:
emerge -C 
[názov_balíku]</pre> <small>Pre viac info: man emerge</small> <h3>Čo robiť ak z neznámeho dôvodu nie je k dispozícii binárny balík? Kompilovať..</h3> Treba nájsť archív so zdrojovým kódom, zvyčajne vo formáte
balik.tar.gz
balik.tar.bz2
Rozbalenie archívu:
$ tar -zxvf 
[balik.tar.gz]</pre>
$ tar -jxvf 
[balik.tar.bz2]</pre> Zvyčajne je v balíku k dispozícii aj súbor s názvom napr.
INSTALL alebo README
v ktorom môžu byť aj informácie o postupe pri inštalácii. Štandardný postup
$ cd 
[rozbaleny_balik]/ // zmeni pracovny priecinok na priecinok do ktoreho sme rozbalili archiv $ ./configure // konfiguracia, overenie co je podporovane a co je k dispozicii $ make // kompilacia $ su // zmena uzivatela na super uzivatela - potrebne prava pre zapis do /usr # make install // instalacia # exit // odhlasenie su </pre> Označením // sa rozumie komentár - čiže sa nevpisuje do terminálu, resp. nie je to príkaz. Ak skript configure nevygeneruje chybu a skončí úspešne, pokračujeme ďalej, ak nie pokúsime sa odstrániť chybu a spustíme znova. Taktiež make-install nemá zmysel zadávať ak make generoval chyby (kompilácia neprebehla úspešne). Vzniknuté problémy riešime najprv s verným pomocníkom Google a ak sa nepodarí problém objasniť tak na fóre.