Ako v Linuxe nainštalovať program, resp. kde stiahnuť inštalačku

V Linuxe sa softvér zvyčajne šíri formou balíkov. Všetky distribúcie obsahujú nejaký systém pre správu nainštalovaného softvéru - tento systém sa nazýva "správca balíkov" a stará sa o korektné pridávanie a odoberanie balíkov. <h3>ČO JE TO BALÍČKOVACÍ SYSTÉM?</h3> V balíku sa nachádzajú okrem softvéru aj informácie o jeho závislostiach - ďalšom softvéri, ktorý pre svoj beh potrebuje. Balíčkovací systém rieši tieto závislosti, ale aj konflikty a upgrade. Najznámejšie balíčkovacie systémy sú dpkg (Debian) a RPM (Red Hat package managment - v rôznych distrách napr. v Mandrive) <h3>UBUNTU, DEBIAN A MINT</h3> Tieto distribúcie obsahujú vyspelý frontend k správe balíčkov APT (Advanced Package Tool). Na prácu s ním môžete použiť grafický program Synaptic package manager - spustíte ho z ponuky Systém-> Správa-> Správca balíkov Synaptic V programe si vyhľadajte požadovaný program, označte ho "na inštaláciu" a nechajte aplikovať požadované zmeny. Textové prostredie má program aptitude. V Ubuntu sa dá jednoducho inštalovať nový softvér aj cez príkaz:
sudo apt-get install meno_programu
Podobne aj v Debiane: su - apt-get install meno_programu <h3>SUSE</h3> Používa balíčkovací systém RPM. Balíky sa dajú inštalovať v ovládacom centre Yast. Alebo pomocou prikazu
yast -i nazov_programu
. <h3>FEDORA</h3> Používa balíčkovací systém RPM. Balíčky sa inštalujú v nástroji yum. Grafická verzia programu sa volá "pirut" a spustíte ju z ponuky "aplikácie" -> "pridať/odstrániť softvér" . V ňom si nádete rôzne programy a naištalujete ich. Môžete si aj nájsť na internete RPM balíček pre fedoru a nainštalovať príkazom:
rpm -Uvh meno_balika.rpm
<h3>Mandriva</h3><!-- Ak niekto vie, môže doplniť cesty na spustenie MCC v ostatných graf. prostrediach. --> Používa balíčkovací systém RPM. Balíčky inštalujú cez konzolu príkazom urpmi balík, kde "balík" je názov balíčka (obvykle zároveň aj programu). Okrem toho sa balíčky sa dajú inštalovať aj cez rpmdrake (v KDE sa spustí cez: K-menu - Systém - Nastavenia - Práca s balíkmi - Install, remove & update software). Balíček, ktorý máme stiahnutý na disku sa dá nainštalovať aj dvojklikom na RPM súbor. Balíčky odinštalujeme pomocou urpme balík alebo v rpmdrake zrušením zaškrtnutia pri názve balíčka. Zdroje si môžeme pridať vygenerovaním skriptu napríklad na http://easyurpmi.zarb.org/. <h3>Arch Linux</h3> V Arch Linuxe sa používa baličkoví systém pacman. Je binárny a aj zdrojový správca balíkov. Pacman kombinuje balíčkovacie systémy z FreeBSD, Debianu a Slackwaru. Dokáže stiahnuť, inštalovať a upgradovať balíčky z lokálneho aj vzdialeného repozitára. Samozrejme, že rieši závisloti medzi jednotlivými balíkmi. Operácie s pacman-om: Synchronizácia lokálneho zoznamu balíkov so vzdialeným repozitárom:
pacman -Sy
Inštalácia balíku:
pacman -S názov_balíku
Upgrade celého systému:
pacman -Syu
Odinštalovanie balíku:
pacman -R názov_balíku
<h3>Gentoo</h3> V gentoo sa sa balíky najprv skompilujú zo zdrojových kódov a následne sa nainštalujú do systému. Synchonizácia stromu portage:
emerge --sync
Update celého systému:
emerge -uD world
Nainštalovanie balíku aj s jeho závislosťami:
emerge názov_balíku
Odinštalovanie balíku:
emerge -C názov_balíku
<small>Pre viac info: man emerge</small>