Glest - preklad

Vážený hráči stratégie Glest

Pre išntaláciu slovenského jazyka prekopírujte súbor slovak.lang do svojho domovského priečinku, konkrétne do /home/meno/.glest/data/language

Verzia: 3.1.2


Subor sa nachadza tu: (momentalne sa pripravuje umiestnenie)