Grafika NVIDIA v Debian Squeeze

Pridávam najjednoduchší spôsob ako rozbehať grafiku Nvidia v Debian Squeeze.

Výpis z lspci mojej grafiky:

01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GT218 [GeForce 310M] (rev a2)

Do konzoly pridáte pod rootom príkazy na inštaláciu a nastavenie grafiky:

apt-get install nvidia-settings nvidia-xconfig

nvidia-xconfig


Ak nemáte nahodený balík mesa-utils nainštalujte ho:

apt-get install mesa-utils

Ak používate 64bit distro odporúčam nainštalovať aj tieto balíky:

apt-get install libgl1-nvidia-glx-ia32 mesa-utils nvidia-glx-ia32

Po reštarte systému zadajte do konzoly príkaz:

glxinfo | grep "direct rendering"

Ak ste všetko správne nahodili, výstup by mal vyzerať takto:

dumaru@lenovo:~$ glxinfo | grep "direct rendering"
direct rendering: Yes


V menu distra nájdete po novom NVIDIA X Server Settings, toť vše.

História úprav