Kompilácia linuxového kernelu na Debian like systémoch

09.04.2007 | 14:49 | Konfigurácia | uid0
Ako prvé si stiahneme zdrojaky linuxového jadra, napríklad z kernel.org. Ďalej stiahnutý archív rozbalíme:
tar -xjf linux-2.6.X.tar.bz2
alebo
tar -xzf linux-2.6.X.tar.gz
Po rozbalení archívu vojdeme do rozbaleného archívu:
cd linux-2.6.X
Príprava na kompiláciu. Ak nemáte nainštalované tieto balíky, tak si ich nainštalujte. Budú potrebné pre ďalšie kompilovanie a editovanie jadra:
sudo aptitude install build-essential kernel-package gcc gcc-4.1 libncurses5 libncurses5-dev fakeroot
Teraz si musíme nakonfigurovať kernel. Na to môžeme použiť dva spôsoby:
  1. cez terminal

make menuconfig
musíte mať nainštalovaný balíček bin86 ak ho nemáte tak:
sudo aptitude install bin86
</li> <li>pomocou grafickeho rozhrania

make xconfig
musíte mať nainštalované balíčky libqt3-headers a libqt3-mt-dev ak ich nemáte tak :
sudo aptitude install libqt3-headers libqt3-mt-dev
</li> </ol> Teraz môžete editovať svoje jadro hore uvedenými možnosťami. Po nakonfigurovaní jadra zadáme:
make-kpkg clean
Teraz príde narad kompilácia a vytvorenie kernel balíčku, vytvornie balíčku pre kernel headers. To zabezpečíme týmto príkazom (na jeden riadok):
fakeroot make-kpkg --initrd --append-to-version=-STRING kernel_image


kernel_headers</pre> Poznámka: ku parametru --append-to-version pripojíme za = ľubovolný reťazec, ktorý musí začínať pomlčkou (-). Po uspešnej kompilácii a zostavení balíčku sa nám v nadradenom adresári vytvorili deb balíčky pre samotný kernel a pre kernel headers. Tie inštalujeme už klasicky pomocou dpkg (dpkg -i balicek.deb).