Kompilácia linuxového kernelu na Debian like systémoch

Ako prvé si stiahneme zdrojaky linuxového jadra, napríklad z kernel.org. Ďalej stiahnutý archív rozbalíme:
tar -xjf linux-2.6.X.tar.bz2
alebo
tar -xzf linux-2.6.X.tar.gz
Po rozbalení archívu vojdeme do rozbaleného archívu:
cd linux-2.6.X
Teraz si musíme nakonfigurovať kernel, to urobíme príkazom:
make menuconfig
(prípadne make xconfig) Pre ďaľšie kroky musíme mať nainštalované nejaké tie potrebné balíky, a to kernel-package a fakeroot. Ak ich nemáme v systéme, tak ich nainštalujeme (apt-get install kernel-package fakeroot). Po nakonfigurovaní jadra zadáme:
make-kpkg clean
Teraz príde narad kompilácia a vytvorenie kernel balíčku, vytvornie balíčku pre kernel headers. To zabezpečíme týmto príkazom (na jeden riadok):
fakeroot make-kpkg --initrd --append-to-version=-STRING kernel_image


kernel_headers</pre> Poznámka: ku parametru --append-to-version pripojíme za = ľubovolný reťazec, ktorý musí začínať pomlčkou (-). Po uspešnej kompilácii a zostavení balíčku sa nám v nadradenom adresáry vytvorili deb balíčky pre samotný kernel a pre kernel headers. Tie inštaľujeme už klasicky pomocou dpkg ( dpkg -i balicek.deb).