Lazarus

29.03.2009 | 13:00 | Programovanie | Zefram Cochrane
Navod na instalaciu SVN verzie lazarusa a najnovsieho balicka FPC do Ubuntu 8.04 LTS

Odinstalujte vsetky balicky tykajuce sa FPC a lazarusa
(fp-*, fpc-source, lazarus)
$ sudo apt-get remove fp-* fpc-source lazarus

Preistotu vymazte stare konfiguracne subory
$ sudo rm /etc/fpc.cfg
$ rm ~/.fpc.cfg

Vymazte vas konfiguracny subor lazarusa (toto robim osobne
velmi casto, mozete to hocikedy zopakovat ked chcete aby sa nastavenia
lazarusa vratili do vychodzieho nastavenia)
$ rm -rf ~/.lazarus

Lazarus potrebuje najnovsie FPC (dnes 2.2.2). Stiahnite instalacky FPC
(su to dva samotatne baliky, binarky pre linux a zdrojaky):
$ mkdir ~/fpc
$ cd ~/fpc
$ wget ftp://ftp.hu.freepascal.org/pub/fpc/dist/i386-linux-2.2.2/fpc-2.2.2.i386-linux.tar
$ wget ftp://ftp.hu.freepascal.org/pub/fpc/dist/source-2.2.2/fpcbuild-2.2.2.tar.gz

Nainstalujte binarky FPC 2.2.2 do vasho domovskeho adresara (defaultne ~/fpc-2.2.2):
$ tar xpvf fpc-2.2.2.i386-linux.tar
$ ./install.sh
(nechajte vsetko defaulne t.j. vsetko Y, len stlacajte enter)

Rozbalte zdrojaky FPC do ~/ (vyvtori to adresar ~/fpcbuild-2.2.2/ kde budu zdrojaky)
$ tar zxpvf fpcbuild-2.2.2.tar.gz -C ~/

Stiahnite SVN verziu lazarusa z SVN repozitara (revizia 19138 celkom funguje).
$ mkdir ~/svn-lazarus
$ cd ~/svn-lazarus
$ svn co -r 19138 http://svn.freepascal.org/svn/lazarus/trunk

Nastavte premennu prostredia FPC a skompilujte lazarus
$ cd trunk
$ export FPC=~/fpc-2.2.2/bin/fpc
$ make clean all

Spustite lazarus
$ ./startlazarus

Od verzie 0.9.27 je defaultny toolkit GTK2.
V hornom menu Prostredie->Volby prostredia->Envoronment->Subory
treba nastavit (namiesto XXX musi byt vase uzivatelske meno,
tu asi nemozete pouzit $HOME ani ~):
  Adresar lazarus:
  /home/XXX/svn-lazarus/trunk/

  Cesta prekladaca:
  /home/XXX/fpc-2.2.2/bin/fpc
  
  Adresar zdrojovych kodov FPC:
  /home/XXX/fpcbuild-2.2.2/fpcsrc/

V casti Debugger (uplne dole) nastavte GNU debugger (gdb) s cestou /usr/bin/gdb

Hotovo. Hodte na formular 1 button a skompilujte a spustite (F9), malo by to ist