Option GlobeTrotter 3G/EDGE

17.01.2008 | 15:42 | Hardware a Drivery | Pavel
1. ZÁKLADNÉ BALÍKY

V prvom rade musíte mať nainštalované prekladače (gcc, cpp), zdrojáky jadra (kernel-source) plus wvdial. Tatiež vypnite PIN kód SIM karty v mobile. Budem sa venovať konkrétne Ubuntu Edgy Eft a Orange netu.

Zdrojové kódy nahodíte podľa verzie jadra, ktorú zistíte príkazom uname -a.
Príklad:
dumaru@ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu 2.6.17-10-generic #2 SMP Tue Dec 5 22:28:26 UTC 2006 i686 GNU/Linux


sudo apt-get install build-essential linux-headers-2.6.17-10-generic

2. DOWNLOAD

Zaregistrujte sa na stránke PHARscape kvôli stiahnutiu balíkov. Cez fórum stránky nájdite driver nozomi (aktuálna verzia nozomi_2.21alpha_060917.tar.gz), taktiež stiahnite pomocný balík comgt (aktuálna verzia comgt.0.32.tgz).

3. KOMPILÁCIA DRIVERU

Rozbaľte archív s driverom nozomi a skompilujte príkazmi:
make
sudo make install

Rozbaľte taktiež comgt a rovnako ako driver skompilujte.

4. NASTAVENIE ZARIADENIA

Príkazom sudo mknod /dev/noz0 c 241 0 určíte zariadenie na /dev/noz0.

Základné informácie o GSM sieti a sily signálu pomocou AT príkazu zistíte príkazom:
comgt -d /dev/noz0

5. NASTAVENIE PRIPOJENIA

Príkazom sudo gedit /etc/wvdial.conf editujte konfig wvdialu a zadajte:

[Dialer Defaults]
Modem = /dev/noz0
Baud = 460800
SetVolume = 0
Dial Command = ATDT
FlowControl = NOFLOW
Init1 = ATZ
Init2 = ATM0

[Dialer orange]
Username = any
Password = any
Phone = *99***1#
Stupid Mode = 1
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Dial Attempts = 3


Príkazom sudo gedit /etc/ppp/peers/wvdial zameňte voľby za:

plugin passwordfd.so
noauth
name wvdial
defaultroute
noipdefault
nomagic
usepeerdns
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
nomp
noccp
nopredictor1
novj
novjccomp
nobsdcomp


6. PRIPOJENIE NA SIEŤ

Pripojíte sieť: sudo wvdial orange
Odpojíte sieť: CTRL+C

7. GRAFICKÉ NADSTAVBY

Pripojíte sa aj pomocou GNOME-PPP. V záložke Modem zadajte zariadenie /dev/noz0, zmeňte rýchlosť na 460800 a zrušte Wait for dialtone.

V záložke Networing musíte zmeniť voľbu z Automatic DNS na Manual DNS a doplníte ich napr. z konzoly pri spojení pomocou wvdial. V záložke Options potvrďte voľbu Ignore terminal strings.

Doplníte Username, Password (ľubovoľné), zadáte telefónne číslo *99***1# a môžete sa pripojiť na sieť.

PÁR POSTREHOV

Pravdepodobne si môžete nalinkovať modem napr. sudo ln -s /dev/noz0 /dev/modem a používať toto zariadenie. Neskúšal som lebo používam na tejto adrese iný modem. Nezabudnite predtým ale zmeniť cestu k zariadeniu v konfigoch!

Aktuálny návod platí pre Ubuntu Edgy a obdobne pre ostatné Linux distrá. Mám odskúšané taktiež v openSUSE 10.3. Staršie drivery sa mi nepodarilo skompilovať ani cez module-assistant, najnovší nozomi ide bez problémov.

UBUNTU FEISTY

Celý postup platí taktiež pre Ubuntu Feisty Fawn, iné distrá som aktuálne neskúšal. Kvôli novšiemu jadru musíte opatchovať nozomi driver.

Rozbaľte archív so zdrojákmi driveru a stiahnite do neho patch a zadajte v priečinku príkaz patch nozomi.c nozomi-2.6.20.patch, potom môžete driver skompilovať. Platí pre distrá s jadrom 2.6.20 a 2.6.21. Ak používate jadro 2.6.22, budete musieť editovať nozomi.c.