porovnanie apt-get, pacman atď

APT-GET (sudo ubuntu)
Inštalácia softvéru: sudo apt-get install firefox
Odstránenie softvéru: sudo apt-get remove firefox
Obnovenie zdrojov: sudo apt-get update
Aktualizácia: sudo apt-get upgrade

APT-GET (debian, pclinuxos)
Inštalácia softvéru: apt-get install firefox
Odstránenie softvéru: apt-get remove firefox
Obnovenie zdrojov: apt-get update
Aktualizácia: apt-get upgrade

APT-GET (alias greenie)
Inštalácia softvéru: i firefox
Odstránenie softvéru: r firefox
Obnovenie zdrojov: u
Aktualizácia: ug

PACMAN
Inštalácia softvéru: kto to dopise? :)
Odstránenie softvéru: kto to dopise? :)
Obnovenie zdrojov: kto to dopise? :)
Aktualizácia: kto to dopise? :)

PACMAN
Inštalácia softvéru: kto to dopise? :)
Odstránenie softvéru: kto to dopise? :)
Obnovenie zdrojov: kto to dopise? :)
Aktualizácia: kto to dopise? :)

ZYPPER (alebo ako sa to volá)
Inštalácia softvéru: kto to dopise? :)
Odstránenie softvéru: kto to dopise? :)
Obnovenie zdrojov: kto to dopise? :)
Aktualizácia: kto to dopise? :)