povolenie syntaxe vo vime

08.04.2008 | 08:08 | Aplikácie & Desktop | Izidor Matušov

Ubuntu má štandardne vypnutú podporu zobrazovania syntaxe (ľudovo povedané ofarbovania kódu). Dá sa zapnúť príkazom :syntax enable

Tento príkaz je najvhodnejšie umiestniť do ~/.vimrc, aby sa utomaticky vykonával pri každom štarte.

História úprav