Software Freedom Day 2007

Informácie súvisiace so Software Freedom Day 2007, 15. Septembra 2007
Obsah minuloročného SFD 06 Bratislava Košice Nové Mesto n. Váhom