Software Freedom Day 2007

Obsah minuloročného SFD 06
Bratislava
- mapa
- účasť

Košice
- mapa (je to nové UVT-čko, na prízemí, nie ZP-čka)
- účasť (dvh)

Nové Mesto n. Váhom
- mapa
- účasť