FOSS v školách - je to vôbec reálne?

03.09.2021 | 14:40 | Richard | Richard

… alebo dá sa bojovať s Microsoftom a big tech? Má to vôbec zmysel?

Posledná (1. 9. 2021) online LinuxOS.sk konferencia a diskusia, ktorá jej predchádzala vzbudila vo mne nádej. Verím, že nie márnu.

Cieľom je potlačiť hegemóniu Microsoftu (ale aj iných) dodávateľov neslobodného softvéru do základných a najmä stredných škôl. Myslím, žepodobné iniciatívy, nielen na úrovni škôl, majú zmysel. Všetko má zmysel, čo zvyšuje rôznorodosť a konkurenčné prostredie.
Preto aj tento blogový príspevok je mojou podporou Petra Andreánskeho z Inštitútu duševnej práce.

Čo je vlastne zlé na proprietárnom softvéri v školách?

V prvom rade si treba pripomenúť, aké je poslanie škôl. Bezpochyby je ním vzdelávanie. Teda odovzdávanie (a vo väčšine prípadov ☺ aj prijímanie) poznatkov, vedomostí, zručností, návykov.
Ale školy majú predsa aj sociálne poslanie. Tzn. vychovávať deti tak, aby z nich boli silní, schopní, nezávislí a kooperujúci občania.

A práve toto sociálne poslanie môže byť naplnené iba s využitím slobodného softvéru.

Lenže proprietárny softvér je presne o opaku.
Buduje nezdravé návyky a pohľady na svet.

Rozoberme si ich:
 

Závislosť

…"bije" najviac do očí.
Prečo vlastne niektorí proprietárni vývojári softvéru ponúkajú grátis kópie ich neslobodných programov do škôl?
Pretože chcú používať školy na implementáciu závislosti na ich produktoch.
Ak študenti ukončia štúdium, žiadny grátis softvér už nedostanú, a taktiež ani spoločnosti, pre ktoré budú pracovať. Vplyvom tejto závislosti sa očakáva, že budú platiť za softvér a platiť jeho budúce upgrady.

Mohlo by sa namietať, že to je vlastne dobre, že žiaci sa naučia robiť so softvérom, ktorý potom budú používať a teda budú okamžite pripravení do praxe.
Ja som však presvedčený o nesprávnosti tejto úvahy. Každý obor sa dynamicky vyvíja a je nevyhnutné získavať nové a nové vedomosti. Ale k tomu sú najviac potrebné všeobecné fakty a najmä byť naučený učiť sa.
Ako príklad môžeme použiť programovanie, kde je základom pochopenie algoritmizácie a vnútorného fungovania. A teda zvládnutie syntaxe konkrétneho jazyka je jednoduchšie ako prvé menované.
Alebo práca s CAD-mi, či už strojárskymi alebo elektrikárskymi. Základom je pochopenie princípov. A tie sa uplatnia v AutoCAD-e alebo QCAD-e, analogicky napr. Eagle a KiCAD.
Alebo vytváranie vzorcov v tabuľkových procesoroch.
Alebo sádzanie textu.

Je jasné, že rozvoj vedomostí a zručností je možný len pri správnej pestrosti nástrojov (a problémov).
 

(Ne)spolupráca

Výraznou vlastnosťou slobodného softvéru je jeho zdieľanie.
Fundamentálnou úlohou škôl je výchova dobrých občanov, včítane návyku pomáhať ostatným. V oblasti počítačov to znamená vzdelávanie ľudí k zdieľaniu softvéru. Školy by mali povedať: "Ak prinesiete softvér do školy, musíte ho zdieľať s ostatnými študentmi. Musíte ostatným ukázať zdrojový kód, ak sa chce niekto učiť."
Ale toto je možné iba vo svete slobodného softvéru.
V smutnom svete proprietárneho, uzavretého softvéru to tak nie je. Tam je zdrojový kód nedostupný.
A čo deti, ktoré sú prirodzene zvedavé, majú programátorské sklony - tie sa chcú naučiť všetko.
A učiteľ im na mnohé otázky odpovie: "Neviem, pretože to vedieť nesmiem a nesmiete ani vy."
Inštitúcia, kde sú vedomosti tajomstvom a učenie je zakázané, tá môže mať rôzne názvy, ale v žiadnom prípade nie škola!

A v neposlednom rade - týka sa to najmä programovania - ako sa niekto zlepší v programovaní? Predsa tak, že bude programy písať, ale tiež programy študovať a eventuálne do nich prispievať.
Ale do proprietárneho softvéru prispievať nie je možné (iba ak finančne ☺). A študovať jeho kód už vôbec nie.

Mne to príde ako výrazne neetické správanie. Niečo, čo by školy (a práve školy) nemali akceptovať.
 

Nemorálnosť

Že čo? Ako môže byť nejaký softvér nemorálny?
No samotný softvér ani tak nie, ako podmienky jeho používania. Niečo bolo naznačené v predchádzajúcom odstavci.
Ale EULA, t.j. licenčné ujednanie medzi výrobcom softvéru a koncovým užívateľom, tá je v prípade proprietárneho softvéru nemorálna, pretože vznáša do vzťahu medzi stranami nespravodlivosť. Nielenže zakazuje štúdium kódu napr. pomocou reverzného inžinierstva, ale taktiež je to defacto zbavenie sa akejkoľvek zodpovednosti za problémy, chyby a stratu údajov.
Ďalší aspekt, ktorý ale treba brať dôrazne individuálne, je samotné správanie spoločností produkujúcich proprietárny softvér. Opakovať postupy (a kauzy) týchto spoločností s cieľom obmedziť slobodu, nekalo konkurovať, cenzurovať - to nemá zmysel, všetci poznáme mnoho príkladov z minulosti.
A tiež zo súčasnosti (napr. Microsoft investoval 5.25 mil. € do lobovania u predstaviteľov Európskej komisie).
 

Malvér, špehovanie, …

Proprietárny softvér si nedokáže vybudovať, vďaka nemožnosti auditu jednotlivcov alebo komunity, dôveru. Každý proprietárny softvér môže byť malvérom a takto je potrebné k nemu aj pristupovať. Backdoor-y boli odhalené vo väčšine týchto softvérov. Samozrejme, každý veľký producent neslobodného softvéru bol zapojený v programe PRISM.
 

Cena

Paradoxne nie je najdôležitejšia.
Hoci slobodný softvér, daný školám i ostatným užívateľom, je možné slobodne kopírovať a distribuovať; školský systém môže dať kópiu každej škole a každá škola môže nainštalovať programy na všetky ich počítače, bez povinnosti za to zaplatiť.
Ale samozrejme, ta inštalácia niečo stojí. Získanie nových vedomostí pre administrátorov, ich školenia a pod., to tiež nie je zadarmo.
Ale jedná sa o jednorázovú investíciu, v zmysle - raz sa to naučím a už to len aplikujem.
Žiadne licenčné poplatky, poplatky za upgrady,…

 

Ako z toho von?

Pár slovami povedané: prestať používať proprietárny softvér na školách.
"Ako ľahko je niečo povedať, ako ťažké je spraviť to skutočným. Slová vyhrávajú!" - takto nejako by to povedal Paul Éluard (ale nie som si 100% istý formuláciou, je to veľmi dávno, čo som to čítal).

Kto je IT-čkár na školách? Zo včerajšej diskusie, ale aj zo skúsenosti mojich známych, sú to väčšinou učitelia. Teda ten učiteľ/ka, ktorý/á má v ich (počítačov) používaní najväčšiu zručnosť, nadnesene by sa dalo povedať, že ten/tá, ktorý/á sa ich najmenej bojí.

Týmto nechcem nijako dehonestovať týchto ľudí. Určite to robia najlepšie ako vedia, a zväčša to robia zadarmo a na úkor svojho voľného času. A určite neplatí, že učiteľ/ka nemôže byť IT odborník/čka.

Netreba mať ilúzie, že situácia sa zásadne zlepší, že zriaďovatelia spravia ďalšie pracovné miesto pre IT špecialistu na plný úväzok.

A preto si myslím, že títo ľudia majú, alebo budú mať, prirodzený odpor k implementácii nového softvéru. Aj keď by si uvedomovali jeho prínosy (ktoré sú protikladmi neduhov proprietárneho softvéru, uvedených vyššie), bolo by to vytrhnutie z komfortnej zóny. Navyše, už súčasné online vyučovanie každému prináša starostí viac než dosť.

Za ďalšie - finančná úspora (z dlhodobého hľadiska) tiež pre nich nie je zaujímavá - nepredpokladám, že by bola šanca, aby sa úspory prejavili na ich platoch.

Ja z môjho uhlu pohľadu vidím tieto reálne možnosti:

(1)
Aj keď proprietárne aplikácie a proprietárny operačný systém (rozumej MS Windows) sú rovnaké neetické, nemorálne zlá, ich nahradenie musí byť postupné.
Tzn. najprv sa pokúsiť nahradiť tie programy, kde prechod je najmenej bolestný a kde sa nevyžaduje dodatočná potreba vedomostí, skúseností, školení.
Skúsiť teda nahradiť MS Office iným *Office.
AutoCAD napríklad spomínaným QCAD-om.
Náhradou za Solid Edge by mohol byť FreeCAD.
Ostatne, na alternativeto.net sa dá vždy niečo nájsť so slobodnou licenciou.

Až následne je možný prechod i na slobodný operačný systém. Napr. GNU/linux pochopiteľne ☺.
 

(2)
Ako bolo uvedené v diskusii, ďalším riešením je vzbudiť v učiteľoch, IT-čkároch, žiakoch záujem o slobodný softvér.
Potom existuje nádej, že pozitívne motivovaný učiteľ ho začne preferovať. A podobne žiaci - zvlášť, keď si spomeniem na svoje dospievanie, vedel som sa pomerne ľahko nadchnúť na zásadové veci.
Taktiež na Turbo Vision ☺. Ale to je iný príbeh.

Toto by sa dalo dosiahnuť besedami a prednáškami "Stallman style".
 

Čo môže naša komunita ponúknuť?

Peter písal v diskusii: "…takže ako som písal, je potreba mať osobnosť, ktorá definuje rámec zmeny a vôbec víziu, prečo je potrebné využívať aj free riešenia… a potom podpornú skupinu, ktorá vie adekvátne reagovať na potreby toho-ktorého užívateľa…".

Mne osobne sa to pozdáva - a verím, že sa podarí nájsť medzi nami ľudí, ktorí si ukroja z voľného času a nejako prispejú.
Každý máme nejakú motiváciu a príbeh, prečo používame slobodný softvér. Myslím si, že spraviť fyzickú konferenciu alebo spomínané besedy, to by ešte šlo.
Ale robiť technickú podporu, to je práca na plná úväzok. Toto proste zadarmo robiť nejde, ak teda človek má rodinu, hypotéku a pod.

Ako som aj ja spomínal, pokúšal som sa získať grant na podporu slobodného softvéru, cez výzvu, ktorú vyhlásilo SK-NIC. V projekte som kalkuloval náklady na samotné prednášky, odmenu pre prednášajúcich, hotely, promo,…
Nakoniec som finančné zdroje nezískal, hoci som sa chcel osobne na tom finančne podieľať. Ale ako je to so všetkým, naťahujúcich rúk je všade veľa.

Takéto prednášky vytvoria správnu atmosféru a následne aplikácia slobodného softvéru má ďalší rozmer.

Ja osobne môžem pomôcť s takýmito prednáškami. Mohlo by ich byť v rámci SR niekoľko, zrejme na stredných školách, prípadne aj pre skupinu škôl. Áno, znie to ambiciózne, ale prečo nie?
Prednáška nebude vyžadovať hlbšie znalosti v IT, dôležité pojmy budú vysvetlené prijateľnou formou.
Odhadované trvanie takejto prednášky: cca 2 hodiny, aj s prípadnou diskusiou.
Výstupom by mali byť informovaní absolventi prednášky, ktorí budú rozumieť nasledovným oblastiam:

Je zrejmé, že jedine vzdelaný, samostatný, zvedavý a nezávislý jedinec je schopný kritického myslenia. Podobne, ako v iných technických či spoločených vedách a odvetviach, prístup k informáciám je základným predpokladom k jeho osobnostnému rastu.

Pár voľných citácií na záver

Tie budú od Protesilaosa Stavroua.

  • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 03.09.2021 | 21:23
   Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

   Za produktami Microsoftu, stojí Microsoft, je ťažko bojovať s holými rukami proti neobmedzeným prostriedkom.

   Tržná ekonomika tu už dávno sklamala, hlavne s príchodom nadnárodných firiem, čo likvidujú, alebo skupujú konkurenciu, tu sa nedá vyhrať.

   Keď zoberieme Petrov problém, tu by mohol pomôcť český RedHat, čo som chcel aj navrhnúť na konfe, ale keďže sa nám diskusia trochu kvôli deťom roztrhala, potom na to už nebola príležitosť.

   Som dlhoročný zástanca a trochu podporovateľ Slobodného Softvéru, ktorý vďaka otvorenému kódu ma neobmedzené možnosti si ho prispôsobiť k obrazu svojmu.

   S politikou poznám jediného (možno sú aj iní) čo zaviedol v štáte povinne slobodný softvér v štátnej sfére a to Rafael Corea. Od neho je aj výrok, že ľudský um musí patriť všetkým. Tieto výroky určite pochytil od RMS, keď s ním debatoval.

   Prednášky na túto tému na základných a stredných školách by boli určite super. Pred rokmi som nad tým sám uvažoval.

   Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
  • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 04.09.2021 | 09:09
   Avatar gs_peter Mac OS X, iOS  Používateľ

   ďakujem páni, veľmi si to vážim a chcem vás týmto požiadať, že by som tento článok uverejnil aj na stránke www.institutdusevnejprace.sk s tým, že ak máte logo LinuxOS.sk v čo najvyššej kvalite… samozrejme vám spravím prelink aj ako banner, aby som utvrdil našu spoluprácu a aspoň týmto spôsobom som mohol ľudí smerovať, ak nájdu odvahu na zmenu…

   samozrejme, sprocesujem to dnes večer vzhľadom na časové potreby…

   ešte raz veľmi pekne ďakujem a dám do pozornosti článoček Cieľom nie je vlastniť technológiu a

   • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 07.09.2021 | 11:28
    Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

    Na github som pridal vektorové logo. Rastrové v slušnom rozlíšení je tu.

    • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 07.09.2021 | 19:16
     Avatar gs_peter Mac OS X, iOS  Používateľ

     ďakujem, ste na stránke v medzi bannermi...

     • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 08.09.2021 | 08:17
      Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

      Ďakujem.

      • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 08.09.2021 | 08:23
       Avatar gs_peter Mac OS X, iOS  Používateľ

       a ak je možnosť, dajte o tom správu aj na Váš fb, aby sme podporili aktivitu...

       ďakujem

  • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 04.09.2021 | 11:32
   Avatar distefano wattOS, Xubuntu minimal,  Používateľ

   Richard, moja rec, suhlasim s tebou.

  • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 04.09.2021 | 13:55
   Avatar gs_peter Mac OS X, iOS  Používateľ

   páni, tak to som to dal na stránku úvod stránky a takto som to formuloval...

   • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 04.09.2021 | 18:55
    Avatar bedňa LegacyIce-antiX  Administrátor

    Fajn, vždy treba nejak začať.

    Táto správa neobsahuje vírus, pretože nepoužívam MS Windows. http://kernelultras.org
  • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 06.09.2021 | 16:22
   Avatar kormidelnik   Používateľ

   So zaujomom som si precital blog a musim povedat, ze v nom citim isty zavan idealizmu okridleny vznesenymi myslienkami otvoreneho software. Tak isto z clanku citim horku pachut primiesanu v propietarnom software.

   Cielom vacsiny studentov SS ci VS je co najlepsie sa uplatnit na trhu prace. Nastartovat svoju karieru. Nikomu sa to podari horsie, inemu sa to podari lepsie, no a niekomu sa to nepodari vobec. Dovody mozu byt rozne, ale ked sa pozrieme na vztah asbolvent - zamestanavatel su jasne 2 veci:

   1. Zamestanavatel ocakava hotoveho juniorneho zamestananca

   2. Absolvent SS/VS musi mat co ponuknut, aby bol atraktivny pre zamestanavatela

   Ci chceme alebo nie, v sucastnosti 97% beznych firiem pouziva technologie postavene produktoch od firmy Microsoft. Ako toho dosiahol aby firmy pouzivali jeho produkty je na inu dlhu debatu. Firmy jednoducho chcu ludi, co maju PC gramotnost a vedia pouzivat v desktopovom prostredi technologie od MS. A skoly, aby bol absolvent atraktivny pre firmy vyucuju a zameriavaju sa na produkty od MS, Adobe, Cisco, Autodesk, atd.

   Na trhu prace nie dopyt po absolventoch, alebo je len minimalny, ktori ovladaju technologie typu openOffice, Thuderbird, Blender, freeCAD, openShot, atd...

   To je cele, proste na trhu prace nie je dopyt po absolventoch co ovladaju ine technologie.

   Samozrejme su aj vynimky - nazvime ich expertne znalosti. Do tychto znalosti mozeme zahrnut vsetko co absolvent vie, dokaze a naucil sa sam vlastnym pricinenim, vlasnout aganzovanostou na projektoch, SOC-kach, kruzkoch, ci vo volnom case. Expertne znalosti oddeluju obycajneho absolventa, ktory len prechadzal vzdelavacim procesom od absolventa ktory sa chce co najlepsie umiestnit na trhu prace a byt atraktivny pre svojho buduce zamestanavate. Dovolim si tvrdit, ze cim viac ma absolvent expertnych znalosti alebo skusenosti, tym je atraktivnejsi na trhu prace.

   A prave absolvent s expertnymi znalostami sa bude uchadzat, s najvyssou pravdepodobnostou o pozicie, pri ktorych si zametnavatel bude cenit vedomosti a skusenosti nadobudnute mimoskolskymi aktivitami. A preto takyto absolvent bude si vedomy svojej vyssej ceny oproti beznemu absolvent.

   Teraz mi mozete namietat, preco skola nevyucuje expertne znalosti. Staci sa pozriet kolko hodin informatiky je vyclenenych v osnovach a porovnat si to s casom, ktory vyzaduje pochopenie, sprevadzkovanie a spustenie jednoduchecho PHP skriptu. Proste nie je v moznostiach SS skoly poskytovat expertne znalosti vsetkym studenom v ramci vyuky. Mame tu VS, ktore sa vyslovene specializuju a svoje osnovy maju postavene na samostudiu a na ziskavani expertnych vedomosti a skusenosti.

    

  • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 06.09.2021 | 20:11
   Avatar gs_peter Mac OS X, iOS  Používateľ

   áno, emócie sú cítiť a aj smelá ambícia, ale nakoniec, zmena sa nestane okamžite, pretože pružnosť spoločnosti je relatívne nízka a teda začína osvetou a postupným vzdelávaním… z mojej strany a myslím, že aj chalani, nemajú najivnú predstavu alebo očakávanie, že sa ľudia zrazu zobudia a prestavia svoje zvyklosti vo virtuálnom prostredí to, čo je mojím cieľom je ísť cestou softvérovej logiky a teda zamerať sa na softvérové nástroje a nie na vizuálne rozloženie a to vieš len tým, že dáš možnosť robiť veci pomsvojom…

   ja osobne som na školách riešil, ak boli zvyknutí používať Solid Edge tak som im dal otvoriť Autodesk Inventor, aby som zistil, či rozumejú nástrojom, ktoré používajú, to isté som robil keď používali excel od ms, tak som im dal otvorit free Spreadsheet pre ten istý spôsob…

   potreby zamestnávateľov sú častokrát jednostranné a teda nútia školský systém “vyrábať len jednoúčelové ľudské stroje”, čo v konečnom dôsledku ničí potenciál toho-ktorého človeka…

   a nakoniec našou snahou nie je zmeniť užívateľské zvyklosti dotknutých, len chceme dosiahnuť racionalitu v prostredí virtuálneho prostredia tým, že keď škola používa platený softvérový nástroj len na otvorenie dátového súboru a prípadné minimálne úpravy, ktoré nekončia ako relevantný výstup, tak máme za to, že takýto softvér vieme nahradiť free alternatívou…

   a ak by mala nejaká škola ámbíciu viesť vzdelávací proces slobodnými sotvérovými riešeniami, tak je nevyhnutné vytvoriť podporný tím, ktorý bude vedieť aspoň poradiť a o to sa snažíme…

   pretože práve prístup, že veďoni sú veľkí a čo s nimi môžeme my spôsobil, že naozaj prerástli cez únosnú mieru…

   preto je potreba viesť osvetu, ktorá poukazuje na iné možnosti

  • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 07.09.2021 | 11:24
   Avatar Richard Antix  Používateľ

   Len pár reakcií:

     "…isty zavan idealizmu okridleny vznesenymi myslienkami otvoreneho software. Tak isto z clanku citim horku pachut primiesanu v propietarnom software."

   Isteže, pretože hnutie za slobodný (nielen) softvér je myšlienkový smer, ktorý sa snaží určité ideály napĺňať,…

   A takisto máme každý inú potrebu slobody.

   Avšak šíriť vznešené myšlienky je potrebné, inak sa mnohí ľudia k nim nedostanú. Veď aj my sme sa nejakým spôsobom ku nim dostali, a o čo by to bolo lepšie, ak by tá forma bola prívetíva, ako sú napr. prednášky či besedy. 

   "Firmy jednoducho chcu ludi, co maju PC gramotnost a vedia pouzivat v desktopovom prostredi technologie od MS."

   Čo neznamená, že je to v poriadku.

   A že je to jediné, čo musíme akceptovať.

   Ale podobne ako v školách, aj vo firmách je možný postupný odklon (napr.) od MS produktov. To, že je to ťažko predstaviteľné, by nás nemuselo odrádzať. Samozrejme, nie je firma ako firma. Nám robí účtovníctvo externá spoločnosť, ktorá využíva OS a SW od Microsoftu. Ale zase iné firmy, s ktorými spolupracujeme, napr. i oblasti vývoja rôznych zariadení, tie používajú slobodný softvér. Zaiste, dá sa uvažovať o rôznych stupňoch technickej zručnosti pri práci s PC.

   Mierim k tomu, že - ak FOSS nie je (momentálne) aplikovateľný u väčšiny firiem, nebudeme to predsa hádzať za hlavu. Detto aj školy.

   Nepopieram, že každý má určitú deformáciu vplyvom svojej práce. Ja napríklad používam nástroje, ktoré som pred 20-timi rokmi používal v propietárnej verzii.

   Ale napriek tomu verím, že pri správnom nastavení edukačných procesov by predsa nemal byť problém, ak niekto používa napr. Calc, aby si neporadil i s Excellom. Konkrétne ja som ešte okolo roku 2000 používal napr. AutoCAD a Eagle. Prechod na slobodné CAD-y bola záležitosť, no nech nepreháňam, jedného týždňa? 

   "…na trhu prace nie je dopyt po absolventoch co ovladaju ine technologie…"

   Toto by chcelo asi upresniť podľa typu práce. Existuje nejaká šikovná tabuľka, kde by sa dalo pozrieť, o aké pozície je naväčší záujem (v oblastiach, kde sa pracuje s PC ☺) ?

   Možno sú programy, ktoré nemajú analógiu v slobodnom svete, tam sa nedá nič robiť. Ale prečo nepoužiť to, čo FOSS svet ponúka?

   Ale ako bolo naznačené, hnutie za slobodný softvér sa snaží o presadenie slobody v digitálnom svete vo väčšom meradle. Týka sa napr. patentov, copyrightov, praktikami súvisiacimi s nemorálnym správaním sa firiem… ale to je na inú debatu.

  • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 07.09.2021 | 12:10
   Avatar Richard Antix  Používateľ

   Ešte počas obeda ma napadlo:

   Ako bolo uvedené v článku, FOSS je predvoj ku kritickému mysleniu.

   Počas obeda som čítal, že v Senici bude inteligentné riadenie dopravy. A vôbec - smart technológie sú teraz v móde.

   A tieto sa kupujú za verejné peniaze. V tej súvislosti je známa iniciatíva Európskej komisie - Verejné peniaze - verejný kód. Táto sa týka programov vzniknutých za verejné financie. Ale podstatou takejto iniciatívy je filozofia slobodného softvéru.

  • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 22.09.2021 | 14:25
   Avatar Richard Antix  Používateľ

   Ešte upresnenie k Paulovi Éluardovi:

   Je to zo zbierky Dictionnaire obrégé du surréalisme

   a presné znenie je:

   REČ: Potrebujeme málo slov k vyjadreniu toho hlavného, potrebujeme mnoho slov, aby sme to učinili skutočným... Slová vyhrávajú !

  • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 25.09.2021 | 14:29
   Avatar Tibor Repček Ubuntu MATE  Používateľ

   Dakujem za pekny clanok. Iba dodam, ze autor prednasky, o ktorej sa v clanku pise, zrejme vychadza z legendarnej prednasky, ku ktorej som vytvoril titulky. Budem rad, ak titulky pripadne vylepsite: https://amara.org/en/videos/JQUixyYFVXkd/sk/2296908/

   • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 29.09.2021 | 15:05
    Avatar Richard Antix  Používateľ

    To je ozaj super, je veľa ľudí, ku ktorým sa veľa informácií nedostatne práve pre jazykovú bariéru. Áno, je pravda, že veľa podstatných článkov na gnu.org je preložených do SK alebo CZ, ale titulky som zatiaľ k prednáškam od RMS nevidel.

    Nadobúdam stále nutkavejší pocit, že sa predsa len budeme musieť pustiť do osvety, besied.

    • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 29.09.2021 | 17:15
     Avatar Tibor Repček Ubuntu MATE  Používateľ

     Osobný kontakt na besedách a prednáškach sa podľa mňa nedá nahradiť obsahom online. A to som online lektor, ktorý sa tým živý, takže celkom dobre viem, o čom píšem. ;)

     • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 29.09.2021 | 19:08
      Avatar vxmery Mint 21.3 Cinnamon  Používateľ

      Tibi, nechodíš radiť na Ubuntu fórum ?

      • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 29.09.2021 | 19:29
       Avatar Tibor Repček Ubuntu MATE  Používateľ

       Veru nie. :) Je tam niekto taký, čo sa na mňa podobá?

       Už dlhšie sa venujem Linuxu a FOSS a stále viac ma to baví, a tak som nedávno začal hľadaľ nejakú SK/CZ komunitu, ktorá to má rovnako ako ja. Zatiaľ sa mi najviac páči tu na LinuxOS.sk, preto som aj napísal už 2 príspevky na blog. Na slovenské pomery to tu vyzerá celkom živo a kultivovane, tak som zatiaľ spokojný. :)

       To už ale asi ideme mimo tému článku... :)

       • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 30.09.2021 | 07:55
        Avatar vxmery Mint 21.3 Cinnamon  Používateľ

        Chodí tam tiež Slovák s nickom Tibor a takisto dosť zdatný, tak reku sa opýtam. Ďakujem za odpovede. To už sme chlp OT, máš pravdu :)

        • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 30.09.2021 | 10:59
         Avatar Branislav Poldauf Manjaro, Debian stable  Používateľ

         diskusie OT je neoficiálne moto toho webu ;-) či ?

         posledne už pomenej ako prestali prispievať krehel, samalama a wlasaty ale stále sa debata pomerne často zvrtne nečakaným smerom 

         Linux: the operating system with a CLUE... Command Line User Environment
  • RE: FOSS v školách - je to vôbec reálne? 10.05.2022 | 04:47
   Avatar Pavol Rehák   Používateľ

   Začal som na základnej škole pracovať ako "správca siete" a dávam dokopy pár učební z výpočtovou technikou. Je to akoby som sa vrátil v čase. Peniaze na nové PC nemajú a tie staré viac nejdú ako idú. Win XP, Vista, 7. Už ani internetové prehliadače nefungujú. Tu by pomohol len Linux. Je problém s prechodom? Na tých "črepoch" aj tak nič už pod Windowsom nefunguje. A ani Win 10 na tom nerozbehám aj keby boli licencie. Je tu niekto kto rieši podobný problém? Alebo kto ho uz vyriešil? Dík