Huawei e220

Modem pri zapnutí píta pin. V originalnych ovladačoch pod windows dotazovanie na pin vypnite. Ak chcete ale pin použivať je ho nutné zadať iba pri 1. vytáčaní po reštarte zariadenia. Takže je nutné mat v konfiguráku wvdial.conf dva vytáčacie profily, jeden bez a druhý s pinom. Stiahnite si ovladač http://www.kanoistika.sk/bobovsky/archiv/umts/huaweiAktBbo-i386.out Pod rootom zeditovať /etc/wvdial.conf (pre mobilný orange internet) [Dialer Defaults] Modem = /dev/ttyUSB0 Baud = 921600 SetVolume = 0 Dial Command = ATDT Init1 = ATZ New PPPD = yes [Dialer orange] Username = orange Password = orange Phone = *99# Stupid Mode = 1 Init2 = AT Q0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet" Dial Attempts = 3 [Dialer orange-pin] Username = orange Password = orange Phone = *99# Stupid Mode = 1 Init2 = AT+CPIN=0000 Init3 = AT Q0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 Init4 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet" Dial Attempts = 3 Pod rootom zeditovať /etc/ppp/peers/wvdial-pipe noauth name wvdial plugin passwordfd.so defaultroute replacedefaultroute Pripojime modem do pc a napišeme nasledovne prikazy pod rootom. Musite sa samozrejme nachadzat v priečinku kde je uloženy ovladač ktory sme stiahli alebo k nemu zadať absolutnu cestu. Ak pri prikaze rmmod usbserial vypiše chybovu hlašku nevadi to. umount /media/cdrom-1 rmmod usb-storage rmmod usbserial ./huaweiAktBbo-i386.out modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x1003 teraz vytocime cez wvdial nasledovnym prikazom wvdial orange