Kamery pod Linuxom

<h2>Fungujúce kamerky pod linuxom</h2> <h2>Zatiaľ neungujúce kamerky pod linuxom</h2>
alebo sa ich nepodarilo rozbehat: MSI StarCam 370i, T-com 310DX.