Kamery pod Linuxom

<h2>Fungujúce kamerky pod linuxom</h2> <h2>Zatiaľ neungujúce kamerky pod linuxom</h2>
alebo sa ich nepodarilo rozbehat