VIM - úplné základy

Práca so súbormi
vim - otvorí VIM. Aby ste mohli písať, musíte stlačiť klávesu i.
vim meno_súboru - otvorí súbor vo VIM

Písanie do súboru
i - začať písať
o - začať písať na novom riadku
ESC - koniec akéhokoľvek príkazu
u - UNDO

Vypínanie a ukladanie
:q - vypnutie
:q! - vypnutie bez ukladania
:w - uloženie
:wq - uloženie a vypnutie

Hlavné dva režimy
normálny - základný režim, do ktorého sa píšu príkazy. VIM v ňom môže prezerať súbory a robiť základné funkcie, napríklad ukladanie
editačný - po kliknutí klávesy, ako je napríklad i alebo o. Pre koniec úprav a vrátenie sa do normálneho režimu použite ESC


Tento jednoduchý návod pokrýva len veľmi malú časť ovládania editora VIM. Tu obsiahnuté vedomosti sú pre ľudí, ktorí nemajú žiadne znalosti s používaním tohoto programu.