VIM - úplné základy

Práca so súbormi
vim - otvorí VIM. Následne sa dá začať písať, napríklad kliknutím na klávesu i.
vim meno_súboru - otvorí súbor vo VIM

Písanie do súboru
i - začať písať
o - začať písať na novom riadku
ESC - koniec akéhokoľvek príkazu
u - UNDO

Vypínanie a ukladanie
:q - vypnutie
:q! - vypnutie bez ukladania
:w - uloženie
:wq - uloženie a vypnutie


Tento jednoduchý návod pokrýva len veľmi malú časť ovládania editora VIM. Tu obsiahnuté vedomosti sú pre ľudí, ktorí nemajú žiadne znalosti s používaním tohoto programu.