Programovanie

QR kódy v PDF

23.10.2022 | 19:05 | 1 komentár | Programovanie | Miroslav Bendík
QR kódy v PDF

Cez víkendy robievam rôzne mini projekty. Jedným z nich je môj malý generátor QR kódov použiteľný či už v Reportlab dokumentoch, alebo aj samostatne ako nástroj pre príkazový riadok.

Shadertoy - medzi matematikou a umením (2D grafika)

Shadertoy - medzi matematikou a umením (2D grafika)

Dnešná časť seriálu o OpenGL shaderoch je venovaná vykresľovaniu 2D grafiky. V tejto časti ukážem ako vykresliť niektoré geometrické tvary, predstavím SDF funkcie, spôsob vyhladzovania (antialiasing) a vykreslenie matematických funkcií.

Shadertoy - medzi matematikou a umením (úvod)

28.08.2022 | 10:12 | 2 komentáre | Programovanie | Miroslav Bendík
Shadertoy - medzi matematikou a umením (úvod)

Umenie často nie je len o výsledku, ale aj o spôsobe realizácie a obmedzeniach, ktoré sa museli brať do úvahy. Shadertoy je nástroj, ktorý umožňuje vytvárať obraz a zvuk pomocou malých programov bežiacich na GPU s dosť prísnymi obmedzeniami.