ZadaCOM GPRS/EDGE modem

27.07.2008 | 18:24 | Hardware a Drivery | reload
Modem ZadaCOM využívam niečo vyše dvoch rokov, chcem pridať pár spôsobov, ako tento modem rozbehať v Linuxe plus pár tipov.

Tento postup platí aj pre modem MOVYSCom.

1. Skripty

Stiahnite si skripty a rozbaľte ich. Editujte súbor /etc/ppp/peers/edge a zmeňte v prvom riadku umiestnenie zariadenia. Modem som mal na zariadení /dev/ttyUSB0 v distrách SuSE 10.3, Debian 4.0, Fedora 6, Ubuntu 7.10 a v starších verziách. Celý adresár etc skopírujte ako root do koreňového (/).

Pripájate sa v konzole príkazom sudo pppd call edge a odpájate sa CTRL+C. Rozpísané skripty a pár tipov nájdete na tejto adrese.

2. Gnome-PPP

Modem pracuje aj bez prispôsobených skriptov pomocou GUI nadstavby GNOME PPP. Pripojenie nastavíte cez Setup:
V záložke Modem zadáte cestu k zariadeniu Device /dev/ttyUSB0, Type -> USB Modem, Speed -> 230400 a zrušíte položku Wait for dialtone.
Záložka Options okrem iného ponúka v Desktop Integration možnosti Minimize, Dock in notification area.
V pripájacom dialógu GNOME-PPP zadajte Username, Password napr. any (neovplyvňuje to) a Phone number *99#. Obdobné nastavenia platia aj pre KPPP.

Meranie signálu

Výbava modemu pre Windows obsahuje okrem driveru taktiež utilitu Mobile Office Card, ktorá okrem pripájania na internet a merania dát poskytuje informácie o sile GSM signálu. V Linuxe sa dá merať signál pomocou utility KMobileTools, prípadne s grafickou nadstavbou Gnokii Gnocky.

Signál odmeriate priamo AT príkazom AT+CSQ, ktorý pošlete modemu cez wvdial:

Editujte konfig /etc/wvdial.conf a zameňte:

[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 230400
Init1 = AT+CSQ
ISDN = 0
Modem Type = USB Modem
Username = any
Password = any

Aby ste dosiahli opakovanie, vytvorte si skript s právami na spustenie:

#!/bin/bash

while true; do
    wvdial &
    kill -s SIGINT $!
    sleep 2
done


Keď budete chcieť odmerať signál predtým, ako sa pripojíte, jednoducho spustíte skript. V konzole sa vám bude zobrazovať intenzita signálu, optimálne je 11.99 a viac.

Pár tipov

Pred používaním modemu nezabudnite zrušiť ochranu PIN na SIM karte, napr. cez mobil. Ak sa chcete pripájať ako používateľ, v Ubuntu pomohla zmena práv samotných priečinkov: sudo chmod 755 /etc/ppp/chatscripts && sudo chmod 755 /etc/ppp/peers.

Upozornenia

Musíte mať nainštalované balíky pppd, chat, ktoré bývajú väčšinou už v základných inštaláciách Linux distier. Dôležité je najmä umiestnenie modemu na /dev/ttyUSB0 prípadne iné, ktoré záleží na distre.

V niektorých nových Linux distrách zariadenie brltty blokuje adresu, ktorú využíva modem. Vyriešite to odobratím tohoto balíka, alebo zakomentovaním zariadenia v konfigu /etc/brltty.conf (Debian).

Ak sa vám stane, že napriek všetkému nebudete vedieť nadviazať spojenie cez skripty, skúste vložiť do súboru /etc/ppp/peers/edge voľbu noipdefault, prípadne ručne zadať adresy nameserverov do /etc/resolv.conf.