ZadaCOM GPRS/EDGE modem

Modem <a =http://www.zadako.sk/Index.php?Category=products&Product=data&CategoryID=1&ID=57'>ZadaCOM</a> využívam niečo vyše roka a pol, chcem pridať pár spôsobov, ako tento modem rozbehať v Linuxe plus pár tipov. 1. Skripty Stiahnite si <a =http://www.zadacom.sk/linux/ppp.tgz'>skripty</a> a rozbaľte ich. V priečinku /etc/ppp/peers editujte súbor edge a zmeňte v prvom riadku umiestnenie zariadenia. Modem som mal na /dev/ttyUSB0 v distrách SuSE 10.0, Debian 4.0, Fedora 6, Ubuntu 7.04. Celý priečinok etc skopírujte ako root do koreňového (/). Pripájate sa v konzole príkazom sudo pppd call edge a odpájate sa CTRL+C. Rozpísané skripty a pár tipov nájdete na <a =http://www.zadacom.sk/linux/index.html'>tejto adrese</a>. 2. Gnome-PPP Modem pracuje aj bez prispôsobených skriptov pomocou GUI nadstavby <a =http://www.gnomefiles.org/app.php?soft_id=41'>GNOME PPP</a>. Pripojenie nastavíte cez Setup. V záložke Modem zadáte cestu k zariadeniu Device /dev/ttyUSB0, Type -> USB Modem, Speed -> 230400 a zrušíte položku Wait for dialtone. Záložka Options okrem iného ponúka v Desktop Integration možnosti Minimize, Dock in notification area. V pripájacom dialógu GNOME-PPP zadajte Username, Password napr. internet (nemalo by na tom záležať) a Phone number *99#. Obdobné nastavenia platia aj pre KPPP. Meranie signálu Výbava modemu pre Windows obsahuje okrem driveru tiež utilitu Mobile Office Card, ktorá okrem pripájania na internet, merania dát poskytuje informácie o sile GSM signálu. V Linuxe sa dá merať signál pomocou utility <a =http://www.kmobiletools.org/'>KMobileTools</a>, s grafickou nadstavbou Gnokii <a =http://www.gnokii.org/screenshots.shtml'>Gnocky</a> alebo poslaním AT príkazu AT+CSQ na modem (napr. cez wvdial). Pár tipov Pred používaním modemu nezabudnite zrušiť ochranu PIN na SIM karte, napr. cez mobil. Ak sa chcete pripájať ako užívateľ nie ako root, mne v Ubuntu pomohla zmena vlastníka: sudo chown user:user /etc/ppp/chatscripts && sudo chown user:user /etc/ppp/peers. Upozornenia Musíte mať nainštalované balíky pppd, chat, ktoré bývajú väčšinou už v základných inštaláciách Linux distier. Dôležité je najmä umiestnenie modemu na /dev/ttyUSB0 prípadne iné, ktoré záleží na distre. V niektorých nových Linux distrách zariadenie brltty blokuje port, ktorý využíva modem. Vyriešite to odobratím tohoto balíka, alebo zakomentovaním zariadenia konfigu (Debian). Ak sa vám stane, že napriek všetkému nebudete vedieť nadviazať spojenie cez skripty, skúste vložiť do súboru /etc/ppp/peers/edge voľbu noipdefault.