ZadaCOM GPRS/EDGE modem

Modem <a =http://www.zadako.sk/Index.php?Category=products&Product=data&CategoryID=1&ID=57'>ZadaCOM</a> využívam niečo vyše roka, chcem pridať pár spôsobov, ako tento modem rozbehať v Linuxe a pár tipov. 1. Skripty Stiahnite si <a =http://www.zadacom.sk/linux/ppp.tgz'>skripty</a> a rozbaľte ich. V priečinku /etc/ppp/peers editujte súbor edge a zmeňte v prvom riadku umiestnenie zariadenia. Modem som mal na /dev/ttyUSB0 v distrách SuSE 10.0, Debian 3.1, Fedora 6, Ubuntu 6.06. Celý priečinok etc skopírujte ako root do koreňového (/). Pripájate sa v konzole príkazom sudo pppd call edge a odpájate sa CTRL+C. Rozpísané skripty a pár tipov nájdete na <a =http://www.zadacom.sk/linux/index.html'>tejto adrese</a>. 2. Gnome-PPP Modem pracuje aj bez prispôsobených skriptov pomocou GUI nadstavby <a =http://www.gnomefiles.org/app.php?soft_id=41'>GNOME PPP</a>. Pripojenie nastavíte cez Setup. V záložke Modem zadáte cestu k zariadeniu Device /dev/ttyUSB0, Type -> USB Modem, Speed -> 230400 a zrušíte položku Wait for dialtone. Záložka Options okrem iného ponúka v Desktop Integration možnosti Minimize, Dock in notification area. V pripájacom dialógu GNOME-PPP zadajte Username, Password napr. internet (nemalo by na tom záležať) a Phone number *99#. Obdobné nastavenia platia aj pre KPPP. Meranie signálu Výbava modemu pre Windows obsahuje okrem driveru tiež utilitu Mobile Office Card, ktorá okrem pripájania na internet, merania dát poskytuje informácie o sile GSM signálu. V Linuxe sa dá merať signál pomocou utility <a =http://www.kmobiletools.org/'>KMobileTools</a>, s grafickou nadstavbou Gnokii <a =http://www.gnokii.org/screenshots.shtml'>Gnocky</a> alebo poslaním AT príkazu AT+CSQ na modem (napr. cez wvdial). Pár tipov Pred používaním modemu nezabudnite zrušiť ochranu PIN na SIM karte, napr. cez mobil. Ak máte problém so signálom a chcete mať umiestnené PC/book ďalej od modemu, môžete použiť USB predlžovák, ktorý musí byť čím najlepšie tienený, s klasickým sa nepripojíte. Upozornenie Musíte mať nainštalované balíky pppd, chat, ktoré bývajú väčšinou už v základných inštaláciách Linux distier. Najdôležitejšie nastavenia sú rýchlosť portu 230400, umiestnenie modemu na /dev/ttyUSB0 prípadne iné (/dev/usb/ttyUSB0...) ktoré záleží na distre a na telefónnom čísle, konkrétne pre Orange je *99#.