Zistenie info o grafike

08.02.2011 | 17:50 | Hardware a Drivery | Ondrej Danko
Na jednoduché zistenie informácií o grafike (aktuálny ovládač, typ grafickej karty a podpora 3d) veľmi dobre poslúži tento príkaz:

echo -e "Graphics driver: `cat /var/log/Xorg.*.log | grep -m 1 -o -E '[a-zA-Z]*\([0-9]\):' | sed 's/\([a-zA-Z]*\).*/\1/'`\nGraphics card: `lspci | grep VGA | sed 's/.*: \(.*\)/\1/'`\nGraphics 3D info: `glxinfo | grep -E 'direct rendering|(^OpenGL [vrs].*)'`"


Aby tento príkaz fungoval treba mať nainštalovanú utilitu glxinfo, ak ju náhodou nemáte, dá sa jednoducho doinštalovať:

Debian/Ubuntu/Mint: sudo apt-get install mesa-utils

Fedora: su -c 'yum install glx-utils'

Arch: su -c 'pacman -Sy mesa-demos'


Ilustrácia výpisu tohto príkazu:
Graphics driver: NVIDIA
Graphics card: nVidia Corporation GT216 [GeForce GT 330M] (rev a2)
Graphics 3D info: direct rendering: Yes
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce GT 330M/PCI/SSE2
OpenGL version string: 3.3.0 NVIDIA 260.19.29
OpenGL shading language version string: 3.30 NVIDIA via Cg compiler

PS: z OpenGL stringu sa dá určiť či ide o softvérovú alebo hardvérovú akceleráciu, v ďalšej verzii tohto príkazu pridám aj toto info ;-)