Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

10.02.2005 | 22:41 | Ondrej Hučko
Vyšla nová verzia X.org 6.8.2. Pridáva niektoré ATI a Nvidia video ovláda?e a opravuje nieko?ko bugov a bezpe?nostných chýb. Tla?ová správa, Download.

-

10.02.2005 | 20:37 | Ondrej Hučko
Na FOSDEM.org odpovedá vývojár Trolltechu a KDE - Matthias Ettrich - na otázky oh?adom vz?ahu KDE a GNOME komunít, LyX-e a samozrejme o Qt4 a KDE4.

-

10.02.2005 | 13:21 | Ondrej Hučko
IBM ohlásilo ponuku nových, cenovo dostupných serverov postavených na báze procesorov IBM POWER5, s opera?ným systémom Linux. Predstavenie systému IBM eServer OpenPower 710 zdôraz?uje odhodlanie IBM pre rozširovanie výkonu POWER5 pre Linuxové prostredie ur?ené pre spolo?nosti všetkých ve?kostí. Viac na IT News.

-

10.02.2005 | 12:24 | Ondrej Hučko
Vyšlo nvu 0.81. Neobsahuje žiadne nové funkcie, opravuje iba nieko?ko chýb.

-

09.02.2005 | 21:03 | Karol_Martinec
OpenOffice.cz žiada o pomoc dobrovo?níkov, ktorí môžu pomôc? s testovaním a prekladom vývojových verzií. Testovacie verzie sú plné nových funkcií, majú nový vzh?ad a sú dostato?ne stabilné na bežnú prácu.

-

09.02.2005 | 15:52 | Tomáš Srnka
Síce ešte nie je oznámenie o vydaní KDE 3.4 beta2, ale už sa dá stiahnu?... Prináša ve?a zlepšení (hlavne grafických). Download.

-

09.02.2005 | 17:52 | Ondrej Hučko
V Banskej Bystrici sa uskuto?ní v d?och 19. - 20. 3. 2005 už dvanásty víkend s Linuxom (LugCon). Predbežné informácie sú zverej?ované na webe SKLUGU. H?adajú sa prednášatelia, ak máte zaujímavú tému, ktorú by ste chceli prezentova?, ozvite sa Jurajovi Michálkovi.

-

08.02.2005 | 18:44 | Ondrej Hučko
Vyšla prvá betaverzia verzie 0.7.2 ob?úbeného prehliada?a a editora fotografií Digikam. Zmeny sa týkajú hlavne editora obrázkov a opráv chýb z predchádzajúcej verzie. Na oficiálnej stránke ešte oznámenie nie je, takže viac info nájdete na kde-apps.org.

-

08.02.2005 | 18:39 | Ondrej Hučko
Hewlett-Packard oznámila, že bude podporova? Mandrake na svojich serveroch, desktopoch aj notebookoch. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Mandrakesoftu (francúzsky).

-

07.02.2005 | 15:29 | Ondrej Hučko
Motorola Taiwan oznámila, že v rámci uvedenia smartphonov na trh v roku 2005 plánuje uvies? približne osem až desa? modelov, založených na Linuxe, ?o je takmer štvrtina celkovej produkcie naplánovaná na tento rok. Po?íta sa s 50 miliónmi predaných kusov (?o je vyše dvojnásobok oproti doterajšiemu po?tu). Viac na IT News.

-

07.02.2005 | 09:57 | Ondrej Hučko
Na svete je Slackware 10.1. Zmien je pomerne dos?. Oficiálne oznámenie, zoznam zrkadiel.

-

06.02.2005 | 19:18 | Ondrej Hučko
KDE-forum.org a wiki.kde.org sú po dlhšom ?ase znova dostupné a funk?né.

-

05.02.2005 | 15:09 | Ondrej Hučko
Na KDE Dot News vyšiel zaujímavý rozhovor s vývojárom kancelárskeho balíka KOffice - Raphaelom Langerhorstom. Dozviete sa v ?om, že verzia 1.4 sa už blíži, zaujímavé informácie z vývoja KOfficu, ale aj to, ?i sa plánuje portovanie KDE aplikácii na Windows.

-

05.02.2005 | 14:04 | Ondrej Hučko
Vyšla Samba 3.0.11. Zoznam zmien, download.

-

05.02.2005 | 13:56 | Ondrej Hučko
Vyšlo prvé oficiálne vydanie Mozilla Sunbird 0.2, samostatného kaledára a plánova?a úloh od Mozilly. Download je pre Linux, MacOS X a Windows.

-

04.02.2005 | 23:29 | Ondrej Hučko
PC Magazine predstavuje 15 rozšírení pre Firefox - napríklad Adblock, GoogleBar, Google Preview, Tabbrowser Preferences, DictionarySearch, ForecastFox, FoxyTunes...

-

04.02.2005 | 21:01 | Ondrej Hučko
Portál Microsoftu MSN za?ína používa? vlastnú vyh?adávaciu technológiu. Bude vyh?adáva? aj v sprístupnených ?lánkoch Encarty. Index vraj obsahuje 5 miliárd dokumentov a obnovuje sa každé dva dni. Microsoft použil na vývoj tejto technológie viac ako 100 miliónov dolárov. Viac na IT News.

-

04.02.2005 | 13:02 | Tomáš Srnka
Dnešná správa ma naozoaj prekvapila... Vyšlo K3B 0.11.20. Už som si naozaj myslel, že vyjde 0.12.

-

03.02.2005 | 12:48 | Ondrej Hučko
JURI odhlasovala reštart celej procedúry oh?adom softvérových patentov. Túto skvelú správu komentuje groklaw.net. Tla?ová správa FFII.

-

03.02.2005 | 12:37 | Ondrej Hučko
Pozitívne ladenú recenziu SuSE Linux Openexchange Serveru od Novellu prináša newsforge.